Cưỡng chế kiểm đếm đất đai, nhà ở , cây cối... khi thu hồi được thực hiện theo quyết định nào ?

Chủ đề   RSS   
 • #63861 13/10/2010

  ITALO

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cưỡng chế kiểm đếm đất đai, nhà ở , cây cối... khi thu hồi được thực hiện theo quyết định nào ?

  Xin chào luật sư,

  Xin hỏi việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm đất đai, nhà cửa , vật kiến trúc ... khi thu hồi đất được thực hiện theo quy định nào? Trình tự, thủ tục ra sao ?

  Trường hợp của Em là UBND thành phố cưỡng chế kiểm đếm đất đai , nhà cửa, vật kiến trúc ... để thực hiện việc thu hồi đất xây dựng công trình khi các hô dân chưa đồng ý cho kiểm kê
   
  14435 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #63936   14/10/2010

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần


  Chào bạn !

  Hiện nay khi thực hiên việc thu hồi đất các địa phương áp dụng #0070c0;">Nghị định 69/2009/NĐ-CP#0070c0;">. Tuy nhiên theo bạn trình bày thì địa phương bạn chỉ mới thực hiện việc đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất để từ đó tính toán phương thức và mức giá hỗ trợ bồi thường, vì vậy chưa biết việc áp giá có thỏa đáng hay không nên việc các hộ dân không đồng ý kiểm kê là làm mất quyền lợi chính đáng của mình.

  Chỉ khi nào kiểm kê xong mà thiếu sót diện tích hoặc tài sản trên đất thì bạn mới khiếu nại, còn việc công trình đó không được các hộ dân đồng tình thì bà con phải gởi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét theo quy định.

  Chúc bạn thành công !!!

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #63988   14/10/2010

  ITALO
  ITALO

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xìn chào luật sư! xin cảm ơn luật sư đã quan tâm và trả lời câu hỏi

  Tại địa phương Em đã có hộ gia đình đồng ý cho thực hiện việc kiểm kê và gần như "ngã gục " khi nhận được thông báo nhận tiền bồi thường ( đất đai, nhà cửa,hỗ trợ thuê nhà ..) quá thập, tất cả việc đền bù đều áp giá nhà nước không sát với giá thị trường như #0070c0;">Nghị định 69#0070c0;">, thống báo nhận tiền lần 3 không nhận sẽ chuyển kho bạc nhà nước và sẽ cưỡng chế thu hồi đất .

  Các hộ đã gửi đơn khiêu nại lên các cấp nhưng chưa nhận được trả lời, vừa rồi UBND thành phố có thông báo nêu rõ "..lịch kiểm đếm từ  5/10 đến 7/10, không chấp hành sẽ cưỡng chế theo quy định của pháp luật "

  Thưa luật sư, như Em vừa trình bày thì việc đồng ý cho kiểm kê không khác gì việc biến mình thành " "cá mằn trên thớt " vì có hiện trạng đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc ,.. họ sẽ áp giá vào ngay lập tức

  Em thật sự chưa hiểu việc cưỡng chế kiểm đếm được thực hiện theo quy định nào ? thủ tục,trình tự ra sao ?
   
  Báo quản trị |  
 • #64009   14/10/2010

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần


  Chào bạn ! Việc người sử dụng đất phải chấp hành việc đo đạc, xác định hiện trạng đất được quy định tại #0070c0;">điều 50 nghị định 84/2007/NĐ-CP#0070c0;">, xin gới đến bạn phần trích liên quan đến việc thu hồi đất để bạn tham khảo. Chúc bạn vui, khỏe !!!
  Trích Nghị định 84/2007/NĐ-CP ........
  ...........

  Điều 50. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi

  1. Căn cứ vào văn bản của Ủy ban nhân dân nêu tại khoản 2 Điều 49 Nghị định này, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện (đối với nơi chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) việc chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi theo quy định sau đây:

  a) Chỉnh lý bản đồ địa chính cho phù hợp với hiện trạng và làm trích lục bản đồ địa chính đối với những nơi đã có bản đồ địa chính chính quy hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy;

  b) Hoàn chỉnh và trích sao hồ sơ địa chính (sổ địa chính) để gửi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

  c) Lập danh sách các thửa đất bị thu hồi với các nội dung: số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, tên người sử dụng đất, diện tích của phần thửa đất có cùng mục đích sử dụng, mục đích sử dụng đất.

  2. Đối với khu đất phải trích đo địa chính thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất thuộc khu vực phải thu hồi đất về việc đo địa chính. Người sử dụng đất có trách nhiệm chấp hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo đạc xác định hiện trạng thửa đất.

  3. Kinh phí chi cho việc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính do chủ đầu tư dự án chi trả đối với trường hợp thu hồi đất theo dự án, do Tổ chức phát triển quỹ đất chi trả đối với trường hợp thu hồi đất theo quy hoạch.

  Điều 51. Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (có sự tham gia của đại diện chủ đầu tư) lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là phương án tổng thể) trên cơ sở số liệu, tài liệu hiện có do cơ quan Tài nguyên và Môi trường cung cấp và nộp một (01) bộ tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính (gọi chung là cơ quan Tài chính) để thẩm định. Phương án tổng thể có các nội dung chính sau:

  a) Các căn cứ để lập phương án;

  b) Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất đối với đất nông nghiệp, số tờ bản đồ, số thửa; giá trị ước tính của tài sản hiện có trên đất;

  c) Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư;

  d) Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư;

  đ) Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề;

  e) Danh mục các công trình và quy mô các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;

  g) Số lượng mồ mả phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời;

  h) Dự toán kinh phí thực hiện phương án;

  i) Nguồn kinh phí thực hiện phương án;

  k) Tiến độ thực hiện phương án.

  2. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được phương án tổng thể, cơ quan Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt.

  3. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan Tài chính, Ủy ban nhân dân đã có chủ trương thu hồi đất hoặc chấp thuận về địa điểm đầu tư có trách nhiệm xem xét, ký quyết định xét duyệt phương án tổng thể.

  Điều 52. Thông báo về việc thu hồi đất

  1. Sau khi phương án tổng thể được xét duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thông báo cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất; dự kiến về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; biện pháp chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm; thời gian di chuyển và bàn giao đất bị thu hồi được nêu trong phương án tổng thể.

  2. Người sử dụng đất có quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để nhận xét, đề đạt hoặc yêu cầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giải thích về những nội dung đã được thông báo quy định tại khoản 1 Điều này.

  ......................

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #64231   16/10/2010

  ITALO
  ITALO

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vâng, Xin cảm ơn Ls nhiều !

  Thưa Luật sư ! theo Luật sư thì khi  Người sử dụng đất không có trách nhiệm chấp hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đo đạc xác định hiện trạng thửa đất.thì sẽ sử lý thế nào ? khi Nghị định 84 không nêu rõ việc này

  #0070c0;">Nghị đinh 84#0070c0;"> có nêu Người bị thu hồi đất có quyền được xin ý kiến chính thức trước khi đền bù trong vòng 20 ngày

  Xin Luật sư giải thích rõ hơn

   
  Báo quản trị |  
 • #64234   16/10/2010

  kimlalaw
  kimlalaw
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1179)
  Số điểm: 6884
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 231 lần


  Chào bạn !

  Khi người sử dụng đất không chấp hành các quyết định hành chính về việc phối hợp, kiểm tra để thực hiện công tác thu hồi đất thì có thể bị xử lý hành chính và sau đó việc kiểm kê vẫn được tiến hành bằng các biện pháp khác ( sử dụng tài liêu, hồ sơ địa chính trước đó, cưỡng chế v.v...), tuy nhiên nếu sau này việc xác định giá trị không chính xác thì bạn sẽ không có cơ sở để khiếu nại. Vì vậy việc hợp tác kê khai, xác định diện tích đất và tài sản gắn liền trên khu đất sắp quy hoạch là một trong các biên pháp bảo vệ quyền lợi của bạn. Bạn có quyền góp ý trong thời hạn 20 ngày từ khi phương án bồi thường hỗ trợ được niêm yết công khai tại địa phương ( Bạn có thể tham khảo thêm #0070c0;">Nghị định 69/2009/NĐ-CP
  #0070c0; font-family: arial;">).

  Chúc bạn vui, khoẻ !!!

  Trích #0070c0;">Nghị định 69/2009/NĐ-CP
  #0070c0; font-family: arial;"> :
  .................

  Điều 30. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  Sau khi dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm lập và trình phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại #0070c0;">Nghị định số 197/2004/NĐ-CP#0070c0; font-family: arial;">#0070c0;">Nghị định số 17/2006/NĐ-CP#0070c0; font-family: arial;"> ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) và theo quy định sau đây:

  1. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm:

  a) Tên, địa chỉ của người bị thu hồi đất;

  b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất bị thu hồi; số lượng, khối lượng, tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của tài sản bị thiệt hại;

  c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;

  d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ;

  đ) Việc bố trí tái định cư;

  e) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư;

  g) Việc di dời mồ mả.

  2. Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

  a) Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người có liên quan tham gia ý kiến;

  b) Việc niêm yết phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi;

  c) Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi (20) ngày, kể từ ngày đưa ra niêm yết.

  3. Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

  a) Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định;

  b) Trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cần giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh trước khi chuyển cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định.

  4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất theo quy định sau:

  a) Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

  b) Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

  Điều 31. Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất

  1. Thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 37 và Điều 44 của Luật Đất đai.

  Trường hợp thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của một cấp thì việc thu hồi đất và giao đất hoặc cho thuê đất được thực hiện trong cùng một quyết định.

  Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và giao đất, cho thuê đất theo dự án cho chủ đầu tư trong cùng một quyết định.

  2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và công bố công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định sau:

  a) Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất liên quan từ hai quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên;

  b) Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này;

  c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi, trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao đất đã bị thu hồi cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

  4. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất theo phương án đã được xét duyệt thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  Trường hợp việc bồi thường được thực hiện theo tiến độ thì chủ đầu tư được nhận bàn giao phần diện tích mặt bằng đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triển khai dự án.

  5. Trường hợp chủ đầu tư và những người bị thu hồi đất đã thỏa thuận bằng văn bản thống nhất về phương án bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất hoặc khu đất thu hồi không phải giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất.

  Điều 32. Cưỡng chế thu hồi đất

  1. Việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 38 Nghị định này;

  b) Quá ba mươi (30) ngày, kể từ thời điểm phải bàn giao đất quy định tại khoản 6 Điều 29 Nghị định này mà người có đất bị thu hồi không bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

  c) Sau khi đại diện của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thu hồi đã vận động thuyết phục nhưng người có đất bị thu hồi không chấp hành việc bàn giao đất đã bị thu hồi cho Nhà nước;

  d) Có quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đã có hiệu lực thi hành;

  đ) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi.

  2. Sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày giao trực tiếp quyết định cưỡng chế hoặc ngày niêm yết công khai quyết định cưỡng chế quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

  ............................

  kimlalaw@yahoo.com.vn

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Đào Kim Lân - Email: kimlalaw2000@yahoo.com