Cùng thảo Luận vấn đề Luật ban hành văn bản QPPL

Chủ đề   RSS   
 • #219640 12/10/2012

  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  Cùng thảo Luận vấn đề Luật ban hành văn bản QPPL

  Chào cả nhà!

  Có ý kiến cho rằng ''tất cả các quyết định do chủ tịch UBND ban hành đều là văn bản áp dụng pháp luật''???

  Mình cũng đã đọc một số tài liệu tham khảo ,cụ thể 

  Điều 1 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND 2004 quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND.

   

  Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

  1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân là văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do Luật này quy định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi địa phương, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội ở địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân được ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị

  Ngoài ra tại k2,k3 điều 48 luật này cũng quy định về trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luậ trong một số TH đột xuất,khẩn cấp

   

  Điều 48. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp

   

  2. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhân dân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

  3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ thị.

  Như vậy kể cả trong các TH đột xuất,khẩn cấp thì Chủ tịch UBND vẫn phải triệu tập cuộc họp để thông qua dự thảo nghị quyết.

  Cụ thể hơn nữa tại k2,K3 điều 2 NĐ 91/2006 NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  của HĐND và UBND

   

  2......

  Các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, như: quyết định thành lập đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định ban hành quy chế hoạt động của các hội đồng, ban, ban chỉ đạo, Ủy ban lâm thời; quyết định ban hành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính; các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính; văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; văn bản phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt và những văn bản tương tự khác để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những đối tượng cụ thể thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

  3. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật theo quy định tại điểm c nhưng không có đủ các yếu tố được quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều này như công văn, thông báo, điện báo, hướng dẫn và các giấy tờ hành chính khác thì phải bị đình chỉ thi hành và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

  Như vậy có thể kết luận mọi quyết định của Chủ tịch UBND đều là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật.?

  Mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến nha.:)

  Thân ái.!

   

   

   

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  3210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận