Cùng giải bộ câu hỏi đề thi Kiểm sát viên 2016

Chủ đề   RSS   
 • #425866 30/05/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  Cùng giải bộ câu hỏi đề thi Kiểm sát viên 2016

  Mấy bạn ơi, tình hình là mình mới vừa kiếm được Bộ câu hỏi đề thi kiểm sát viên 2016, thấy cũng khá hay nên mình chia sẻ cho các bạn. Bộ câu hỏi này gồm 2 phần: 1 liên quan đến Bộ luật hình sự 2015 – 2 liên quan đến Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  Vì lượng câu hỏi khá nhiều nên mình chỉ giải trước 5 câu hỏi của mỗi phần, các bạn giúp mình kiểm tra lại câu trả lời đúng chưa nhé. Trao đổi xong, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau giải các câu hỏi kế tiếp.

  Bộ câu hỏi đề thi kiểm sát viên 2016

  A – Bộ luật hình sự 2015

  1. Bảo vệ quyền con người là một trong các nhiệm vụ của BLHS

  => Đúng. Điều 1 BLHS 2015.

  Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

  Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

  Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

  2. BLHS quy định về tội phạm và hình phạt

  => Đúng. Điều 1 BLHS 2015.

  Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

  Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

  Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

  3. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội được quy định tại Điều 76 của BLHS mới phải chịu trách nhiệm hình sự

  => Đúng. Khoản 2 Điều 2 BLHS 2015.

  Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

  2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

  4. BLHS không quy định chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại

  => Đúng. BLHS không có quy định cụ thể chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại, việc quy định chủ thể là pháp nhân thương mại được đề cập rõ tại Bộ luật dân sự 2015.

  Điều 75. Pháp nhân thương mại

  1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

  2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

  3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  (Bộ luật dân sự 2015)

  5. Mọi hành vi phạm tội do người, pháp nhân thương mại thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật

  => Đúng. Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 BLHS 2015.

  Điều 3. Nguyên tắc xử lý

  1. Đối với người phạm tội:

  a) Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật;

  2. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội:

  a) Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật;

   

  B – Bộ luật tố tụng hình sự 2015

  1. Nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự được kế thừa từ BLTTHS 2003

  => Đúng. BLTTHS 2003 cũng đã có quy định về nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN, tuy nhiên, nội dung nguyên tắc chưa rõ ràng và cụ thể như BLTTHS 2015.

  BLTTHS 2003:

  Điều 3. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

  Mọi hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật này.

  BLTTHS 2015:

  Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

  Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.

  2. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật là nguyên tắc mới trong BLTTHS 2015

  => Sai. BLTTHS 2003 cũng có quy định về nguyên tắc bình đẳng này tại Điều 5. Cụ thể:

  Điều 5. Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật

  Tố tụng hình sự tiến hành theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.

  3. Mọi hành vi xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân đều bị xử lý theo pháp luật

  => Đúng. Điều 11 BLTTHS 2015.

  Điều 11. Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân

  Mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản.

  Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân đều bị xử lý theo pháp luật.

  Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

  4. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác là quy định mới của BLTTHS 2015

  => Sai. Vì Hiến pháp 2013 đã quy định nội dung này tại Khoản 2 Điều 17.

  Điều 17.

  2. Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác.

  5. Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội người bị buộc tội theo trình tự, thủ tục do BLTTHS quy định thì phải kết luận người đó không có tội

  => Sai. Vì thiếu nội dung “cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng” phải kết luận người bị buộc tội không có tội quy định tại Điều 13 BLTTHS 2015.

  Điều 13. Suy đoán vô tội

  Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

  Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

  Các bạn có thể tải về toàn bộ câu hỏi đề thi Kiểm sát viên 2016 tại file đính kèm.

  Nguồn câu hỏi từ Kiemsat.vn

   
  46083 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  muaahay (28/08/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #425930   31/05/2016

  hoangtantatc
  hoangtantatc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/09/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Câu 4 phần A về BLHS đáp án là Sai. Vì 

  Điều 8. Khái niệm tội phạm

  1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hoangtantatc vì bài viết hữu ích
  vksndlangson (08/06/2016) trang_u (08/06/2016)
 • #426703   08/06/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  le_hoang_tan viết:

  Câu 4 phần A về BLHS đáp án là Sai. Vì 

  Điều 8. Khái niệm tội phạm

  1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

  Chào bạn, tôi không hiểu ý bạn trả lời lắm, người ta hỏi là "BLHS không quy định chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại"

  => có phải ý câu này là không quy định cụ thể chủ thể nào được xem là pháp nhân phạm tội trong BLHS không?

   
  Báo quản trị |  
 • #427107   10/06/2016

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator

  Mình giải xong rồi, chỉ có điều một số câu ko hiểu ý hỏi cho lắm thôi

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  trang_u (14/06/2016)
 • #427640   14/06/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  anhdv352 viết:

  Mình giải xong rồi, chỉ có điều một số câu ko hiểu ý hỏi cho lắm thôi

  Xin lỗi bạn và các bạn Dân Luật, dạo này hơi bận nên chưa thể giải tiếp bộ câu hỏi này, bạn có thể chia sẻ đáp án mình làm rồi cho mọi người xem không? Cám ơn bạn, còn câu nào bạn nói chưa hiểu rõ lắm, có thể post lên đây để thảo luận không?

   
  Báo quản trị |  
 • #427795   15/06/2016

  Khi nào thi vậy các bạn?

   
  Báo quản trị |  
 • #432066   28/07/2016

  nguyenngahanam
  nguyenngahanam

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Đây là bộ câu hỏi của cuộc thi "Chúng tôi là KSV" mà. Hiện nay các vòng thi đã chuẩn bị vào chung kết rồi mà. Tôi nghĩ ai tham gia thi "Chúng tôi là KSV" cũng đã phải làm bộ câu hỏi này rồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #432069   28/07/2016

  nguyenngahanam
  nguyenngahanam

  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Câu 4 phần BLHS; đáp án là sai vì căn cứ Điều 8 BLHS 2015 quy định:

   "1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện...." 

  Vì vậy, pháp nhân thương mại là một chủ thể của tội phạm - đây là điểm mới của BLHS 2015.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenngahanam vì bài viết hữu ích
  muaahay (15/09/2017)