DanLuat
×

Thêm bình luận

CTTP quy định tại khoản 2 điều 93 BLHSlà CTTP cơ bản hay giảm nhẹ?

(hongnhung9694)

  •  14006
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…