Công văn số 9061/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan

Chủ đề   RSS   
 • #402314 12/10/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 9061/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan

  Lâu lâu mới thấy Hải Quan dễ thương đây, đừng để người dân, DN ngước lên trời thán oán.
   
  󾁃󾁃 Đừng đợi DN đóng cửa rồi mới biết sự tồn tại, lợi ích của DN. 󾁃󾁃
   
  ☀ ☀ ☀ Công văn số 9061/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan
   
  Để đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong việc thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan, trong đó lưu ý chấn chỉnh các nội dung sau:
   
  1. Kiểm tra hồ sơ hải quan.
  2. Về yêu cầu nội dung nhãn xuất xứ trên sản phẩm, bao bì, hàng hóa xuất khẩu.
  3. Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với sản phẩm may mặc xuất khẩu từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
  4. Đưa hàng về bảo quản.
  5. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa thuộc tờ khai hải quan điện tử.
  6. Ký tên, đóng dấu, xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử in.
  7. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
  8. Thời gian thực hiện thủ tục không thu thuế hàng hóa tái nhập.
  9. Về việc đăng ký thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa.
   
  Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện và yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiêm và tăng cường kiểm tra, giám sát; trường hợp phát hiện vi phạm phải có hình thức xử lý và báo cáo Tổng cục Hải quan.
   
  4302 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận