Công văn số 573/TTr-TH ngày 15/7/2015 v/v thực hiện tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động NĂM 2015

Chủ đề   RSS   
 • #394548 31/07/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 573/TTr-TH ngày 15/7/2015 v/v thực hiện tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động NĂM 2015

  [DÀNH CHO CÁC DN thuộc TP. HỒ CHÍ MINH]
  (Dù DN anh chị không đóng trên địa bàn TP. HCM cũng nên tham khảo cái gì chúng ta cần phải làm theo trình tự của công văn dưới đây, ví dụ đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBNV chưa? Công tác an toàn lao động có quan tâm tập huấn thường xuyên không?....)
   
  ☀ ☀ ☀ Công văn số 573/TTr-TH ngày 15/7/2015 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chi Minh gửi đến các Doanh nghiệp  đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh v/v thực hiện tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động NĂM 2015  với nội dung đầy đủ như sau:
   
  Thực hiện Quyết định số 02/2006/QĐ - BLĐTCXH ngày 16/02/2006 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về “Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động” và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 về pháp luật lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hồ Chí Minh đề nghị quý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện pháp luật lao động tại đơn vị theo mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động ban hành kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ - BLĐTBXH ngày 16/02/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
   
  Kết quả tự kiểm tra sẽ là thông tin chính thức đề đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động của đơn vị hiện nay. Do đó, Thanh tra Sở đề nghị quý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, đánh giá đúng, chính xác và điền đầy đủ các nội dung, thông tin của doanh nghiệp vào Phiếu tự kiểm tra và gửi kèm bản photo các hồ sơ sau:
   
  - Giấy đăng ký kinh doanh;
  - Hồ sơ thang lương, bàng lương (bảng thanh toán tiền lương tháng gần nhất; hệ thống thang lương, bảng lương; quy chế thưởng);
  - Thông báo đăng ký nội quy lao động;
  - Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN kỳ gần nhất;
  - Hồ sơ liên quan đến lao động là người nước ngoài (nếu có);
  - Báo cáo tinh hình sử dụng lao động kỳ gần nhất;
  - Kết quả tổng hợp khám sức khóe cho người lao động kỳ gần nhất;
  - Các hồ sơ về an toàn lao động, vệ sinh lao động: báo cáo tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động; kêt quả kiểm định các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; kết quả đo kiểm môi trường lao động kỳ gần nhất; ke! quả huân luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh sách cấp phát phương tiện báo vệ cá nhân trong lao động;...
   
  Hồ sơ gửi về Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chi Minh, Địa chỉ: số 378/3, đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP.HCM, trước ngày 25/07 2015.
   
  Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp không thực hiện Phiếu tự kiểm tra Pháp luật lao động, Thanh tra Sở sẽ có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong thời gian tới.
   
  Quý doanh nghiệp có thể truy cập vào trang web của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: www.molisa.gov.vn (Vào trang chủ/văn bản/văn bàn pháp quy/trong ô tim kiếm gõ “02/2006/QĐ”) hoặc truy cập vào địa chi email: hoanguyen.thanhtralaodong@gmail.com , mật khẩu: thanhtralaodong để tham khảo nội dung Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 vả mẫu Phiếu tự kiểm tra Pháp luật lao động.
   
  Trong quá trinh thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, để nghị đon vị trao đổi trực tiếp với Bà Trương Thị Thu Hoài - Chuyên viên hoặc Bà Lưu Nguyệt Nam - Chuyên viên theo số điện thoại: 38.344.357.
   
  CHÁNH THANH TRA
  (Đã ký)
   
  HUỲNH TẤN DŨNG
   
  6956 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận