Công văn số 5633/TCT-CS ngày 29/12/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế môn bài

Chủ đề   RSS   
 • #413113 13/01/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 5633/TCT-CS ngày 29/12/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế môn bài

  ☀ ☀ ☀ Công văn số 5633/TCT-CS ngày 29/12/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế môn bài
  Văn bản hướng dẫn xác định mức thuế môn bài năm 2016 như sau:
  ✔ Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 31/12/2015 trở về trước hoặc đã được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài năm 2015 theo hướng dẫn tại Công văn số 2563/BTC-TCT ngày 14/2/2015 thì tiếp tục thu, nộp theo mức đã xác định
  ✔ Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 01/01/2016 trở đi thì nộp thuế theo mức tương đương với các trường hợp đang hoạt động đã thu thuế môn bài có cùng quy mô hoạt động SXKD
  ✔ Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được miễn hoặc không phải nộp thuế môn bài thì tiếp tục thực hiện theo quy định đó
  Cũng theo Công văn này, kể từ ngày 1/1/2017 trở đi (thời điểm Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực), chế định "Thuế môn bài" sẽ bị xóa bỏ và thay bằng "Lệ phí môn bài"

  Toàn văn như sau:

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương


  Luật phí, lệ phí đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Danh mục các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí, lệ phí đã bao gồm lệ phí môn bài thay cho thuế môn bài hiện nay. Để tiếp tục thực hiện chính sách thuế môn bài theo quy định hiện hành cho đến khi Luật phí, lệ phí có hiệu lực, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bài như sau:
  - Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 31/12/2015 trở về trước hoặc đã được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 theo hướng dẫn tại công văn số 2563/BTC-TCT ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính thì tiếp tục thu, nộp theo mức đã xác định.
  - Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 01/01/2016 trở đi thì nộp thuế theo mức tương đương với các trường hợp đang hoạt động đã thu thuế môn bài có cùng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp này, cơ quan thuê căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các tiêu chí như: ngành nghề kinh doanh; số vốn ghi trên giây đăng ký kinh doanh hoặc giây phép đâu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính (từ ngày 01/7/2015 là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13) để xác định mức thuế môn bài phù hợp.
  - Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được miễn hoặc không phải nộp thuê môn bài theo quy định của Pháp luật thì tiếp tục thực hiện theo quy định đó.
  Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện xác định và thực hiện thu thuê môn bài theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời .
   

   

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 13/01/2016 03:19:43 CH
   
  7233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận