Công văn số 3550/TCT-KK ngày 10/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #433885 18/08/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 3550/TCT-KK ngày 10/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT

  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

  Trả lời công văn số 36265/CT-KX&KTT đề ngày 31/5/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 /12/2013 của Bộ Tài chính;
  Căn cứ khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

  1. Về thời hạn gửi mẫu 06/GTGT đối với trường họp người nộp thuế hoạt động kinh doanh trở lại sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh

  Để đảm bảo việc khai thuế của người nộp thuế sau thời gian tạm nghỉ kinh doanh được ổn định, người nộp thuế tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã áp dụng trước thời gian tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.

  Đến trước ngày 20/12 của năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, người nộp thuế căn cứ vào cách xác đinh doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư sồ 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo.

  2. Về thời điểm chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

  Tại công văn số 1434/TCT-KK ngày 07/4/2016 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn về việc tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (mẫu 06/GTGT) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
  Theo đó, trường họp người nộp thuế nếu thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nhưng không gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016 thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp kể từ ngày 01/5/2016.

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

   
  5655 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận