DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Công văn số 286/TCT-CS ngày 21/1/2016 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế

[Không trực tiếp bán hàng, Chi nhánh ngoài tỉnh cũng được khai thuế tập trung tại Công ty]
 
Theo quy định tại khoản 1.c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, trường hợp Công ty có thành lập Chi nhánh ngoài tỉnh, nhưng Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng phát sinh doanh thu thì được khai thuế GTGT tập trung về trụ sở chính Đối với các hóa đơn đầu vào phục vụ hoạt động tại Chi nhánh có mang tên, địa chỉ, MST của Chi nhánh, Công ty cũng được kê khai khấu trừ, hoàn thuế tại trụ sở chính
 
TRƯỜNG HỢP CÁC HÓA ĐƠN NÀY CHI NHÁNH ĐÃ KÊ KHAI THUẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐẶT CHI NHÁNH THÌ PHẢI CÓ XÁC NHẬN SỐ THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ CHI NHÁNH ĐỂ LÀM CĂN CỨ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY
 
☀ ☀ ☀ Đó là nội dung được Tổng cục Thuế phúc đáp về chính sách thuế cho Cục Thuế TP Hà Nội theo Công văn số 286/TCT-CS ngày 21/1/2016
 
Toàn văn công văn như sau:
 
Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 63945/CT-HTr ngày 01/10/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn vê thuế giá trị gia tăng.
 
Căn cứ khoản 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng:
 
“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuê giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thục hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”
 
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuê TP Hà Nội tại công văn số 63945/CT-Htr ngày 01/10/2015 nêu trên: trường họp Chi nhánh Công ty TNHH M.O.T.E.C Việt Nam tại Hà Nội có trụ sở chính tại tỉnh Hà Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam tại Hà Nội có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính; đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của các Chi nhánh có hóa đơn GTGT đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của các Chi nhánh đã kê khai tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp các Chi nhánh thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT tại trụ sở chính nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Cơ quan thuế quản lý Chi nhánh thực hiện xác nhận nghĩa vụ thuế của Chi nhánh còn được khấu trừ để Chi nhánh tổng hợp kê khai tại trụ sở chính.
 
Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.
 
 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Cao Anh Tuấn
  •  4373
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…