Công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

Chủ đề   RSS   
 • #333097 14/07/2014

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

  Tổng cục Thuế nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Để thống nhất thực hiện, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


  1.- Về phương pháp tính thuế của Chi nhánh mới thành lập của doanh nghiệp đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  .......
  Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp) sau thời điếm 01/01/2014 ở các địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

  Chi nhánh khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuể tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp,

  2.- Về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập
  ......
  -    Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có hóa đơn mua tài sản cô định, máy móc, thiêt bị nhưng máy móc, thiểt bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tông giá trị của tài sản cô định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khẩu trừ thuế.
  -    Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: Cản cứ vào bộ hô sơ góp vôn vào doanh nghiệp: biên bản góp vốn sản xuât kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo hồ sơ về nguồn gốc tài sản để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu hồ sơ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  3.- Về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT áp dụng phương pháp tính thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ 01/01/2014.

   
  Về việc tiếp nhận Thông báovề việc áp dụng phuơng pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mớithành lập từ ngày 01/01/2014, Tống cục Thuế đã có công văn số 858/TCT-KK ngày17/3/2014 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, thành phố, theo đó không quy định thời hạn nhận mẫu số 06/GTGT. Cơ quan thuế tổ chức tiếp nhận Thông báo theo mẫu số 06/GTGT của doanh nghiệp, hợptác xã mới thành lập và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và công văn số 5485/BTC-TCTngày 26/04/2014 của Bộ Tài chính.


  4. Về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

  -      Trường hợpdoanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giaiđoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng phương phápkhấu trừ thuế trong năm 2014.

  -      Trường hợpdoanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự ánđầu tư được cấp có thấm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện ápdụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư không thuộc đối tượngđược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng cóphương án đầu tư được người có thấm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng củacơ quan thuế để sử dụng thì thực hiện theo công văn số 5485/BTC-TCT ngày26/04/2014 của Bộ Tài chính

   
  Link tải Công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, tập tin dạng WORD đính kèm tập tin PDF gốc, tại đây

   

   
  6600 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  boyluat (17/07/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận