Công văn số: 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 V/v Nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đổi loại hình SXXK

Chủ đề   RSS   
 • #405018 03/11/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số: 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 V/v Nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đổi loại hình SXXK

  󾁃󾁃 [DN có loại hình sản xuất xuất khẩu nhẹ lòng phần nào] 󾁃󾁃 
   
  Công văn số: 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 của Bộ Tài Chính gửi Các Cục Hải Quan Tỉnh, Thành phố V/v Nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đổi loại hình SXXK
   
  Kính gửi: Các Cục Hải quan tinh, thành phố.
   
  Bộ Tài chinh nhận được kiến nghị của một số Hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện loại hình nhập nguyên liệu sán xuất hàng xuất khẩu về việc nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Để giảm bót thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
   
  Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất — nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.
   
  Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tinh, thành phố biết, thực hiện.
   
  KT. BỘ TRƯỞNG 
  THỨ TRƯỞNG 
   
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội (để biết;
  - Hiệp hội Dệt may VN: số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (để biết);
  - Lưu: VT, TCHQ.

   
   
   
  7110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận