Công văn số: 10241/CT-TTHT ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Cục Thuế TP HCM V/v: chính sách thuế

Chủ đề   RSS   
 • #405811 09/11/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn số: 10241/CT-TTHT ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Cục Thuế TP HCM V/v: chính sách thuế

  Đây là những câu hỏi của Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) gửi Cục Thuế TP HCM
  theo văn bản số: 002/2015/WD (V/v giải đáp chính sách thuế) ngày 14 tháng 10 năm
  2015, xin chia sẻ lại các bạn để xem DN mình có gặp tình huống tương tự này không?

  Câu hỏi 1: Thời hạn hưởng ưu đãi thuế TNDN và vay ngắn hạn, trung hạn.

  Theo khoản 7 điều 2 của giấy chứng nhận đầu tư, công ty Worldon sẽ được hưởng ưu đãi
  thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện. Nội dung như sau:

  “Doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% thu nhập chịu thuế trong thời gian 15 năm và doanh nghiệp được miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo trong trường hợp dự án đáp ứng các điều kiện sau: dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động (lao động có ký hợp đồng lao động làm việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bán thời gian và lao động họp đồng ngắn hạn dưới 1 năm chậm nhất sau 3 năm kể từ ngày có doanh thu”.

  Vậy:

  - Doanh nghiệp hiểu như sau là đúng hay sai: 4 năm đầu tiên kể từ năm 2015 (vì năm
  2015 doanh nghiệp đã có doanh thu- là thu nhập chịu thuế) doanh nghiệp sẽ được miễn
  thuế TNDN. Sau đó 9 năm tiếp theo kể từ năm 2015, doanh nghiệp sẽ phải đóng
  50%* 10%. Hai năm sau đó mức thuế suất thuế TNDN phải đóng là 10%?

  - Đối với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn từ cồ đông hoặc ngân hàng có thể coi là
  một phần của vốn đầu tư hay không?

  Bằng công văn này, công ty chúng tôi kính đề nghị Cục thuế Tp.HCM hướng dẫn cho
  công ty chúng tôi hiểu rõ hơn về thời hạn hưởng ưu đãi thuế TNDN và đầu tư máy móc,
  thiết bị, xây dựng công trình từ các khoản vay ngắn hạn, trung hạn.

  Câu hỏi 2: Trồng cây xanh trong khuôn viên công ty.

  Theo quy định về quy hoạch của KCN Đông Nam thì công ty chúng tôi phải phủ xanh
  15% diện tích thuê và lựa chọn những cây xanh phù hợp. Vì thế, phát sinh chi phí mua
  cây cảnh, chăm sóc, bảo dưỡng... Các chi phí này có được xem là chi phí hợp lý khi
  công ty chúng tôi xác định thuế TNDN hay không?

  Câu hỏi 3: Phí công tác tại nước ngoài:

  Công ty chúng tôi có phát sinh các hóa đơn chứng từ khi nhân viên đi công tác nước
  ngoài. Các hóa đơn, chứng từ này do nhân viên phiên dịch công ty dịch, ký ghi rõ họ tên,
  chịu trách nhiệm về nội d dịch ra tiếng Việt thì đã đủ điều kiện tính vào chi phí được
  trừ khi tính thuế TNDN hay phải do phi công chứng dịch và xác nhận?

  Câu hỏi 4: Ngày xác định để hạch toán các tài ldioản 152,153,211...,chi phí
  đối với hàng nhập khẩu Theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC
  ngày 22/12/2014:

  “ Phần giá trị nguyên vật liệu bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá thực tế
  tại thời đi mua nguyên vật liệu”.

  “Phần giá trị công cụ, dụng cụ bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao
  dịch thực tế tại thời điểm mua công cụ, dụng cụ”.

  Tình huống xảy ra:

  Ngày đăng ký tờ khai là ngày 11/09/2015;

  Ngày hàng đến là ngày 09/09/2015;

  Ngày hàng lên tàu ( ngày trên Bill of Lading) là ngày 04/09/2015;

  Thì doanh nghiệp phải ghi nhận thời điểm mua nguyên vật liệu, máy móc...
  là ngày nào?

  Câu hỏi 5: Chế độ cho người nước ngoài về phép.

  - Theo quy định của thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 “Chi phụ cấp tàu xe
  đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động”

  Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường họp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.”

  - Theo quy định của Luật lao động 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012, điều 113: “ Tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thoả thuận”

  Vậy, công ty chúng tôi khi ký hợp đồng lao động đối với lao động nước ngoài có ghi trong họp đồng sẽ do công ty chịu phí vé máy bay, phí tàu xe... khi về phép 1 năm 2 lần.

  Vậy:

  - Toàn bộ chi phí này là chi phí được trừ khi công ty chúng tôi xác định thuế TNDN?

  - Toàn bộ chi phí này là chi phí được trừ ra khi xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với người lao động?

  Kính mong Cục thuế Tp.HCM xem xét tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp để Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

  Trân trọng cảm ơn!

  TUQ. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

  Tống Giám đốc

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  QIU JIAN PING

  _______________________________________
  (Đính kèm văn bản số: 002/2015/WD (V/v giải đáp chính sách thuế) ngày 14 tháng
  10 năm 2015 của Công ty TNHH Worldon (Việt Nam) gửi Cục Thuế TP HCM để các
  bạn tiện tham khảo và công văn phúc đáp của Cục Thuế TP HCM - bản PDF
  còn ORIGINE DẤU ĐỎ)
  Link tải văn bản: https://drive.google.com/file/d/0BygnykrJs_Yod2VPVDYwOFIxODg/view?usp=sharing
  _______________________________________

  ☀ ☀ ☀ Công văn số: 10241/CT-TTHT ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Cục Thuế TP HCM V/v: chính sách thuế

  Kính gửi: Công ty TNHH Worldon (Việt Nam)

  Địa chỉ: Lô Dl, đường D4, KCN Đông Nam, Hòa Phú, Củ Chi Mã số thuế: 0313095786

  Trả lời văn thư số 002/2015/WD ngày 14/10/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

  Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

  + Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính:

  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ
  mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chúng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  ..."

  + Tại Khoản 1 Điều 11 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính:

  “1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thòi hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

  đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

  - Dự án có quy mô vốn đầu tư đăng ký lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ thòi điếm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật đầu tư và có tống doanh thu tối thiếu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kế từ năm có doanh thu từ dự án đầu tư (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt tổng doanh thu tồi thiếu 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm).

  - Dự án có quy mô vốn đầu tư đăng ký lần đầu tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kế từ thời điểm được phép đầu tư làn đâu theo quy định của pháp luật đâu tư và sử dụng thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu từ dự án đầu tư (chậm nhất năm thứ 4 kê từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt điêu kiện sử dụng sô lao động thường xuyên bình quân năm trên 3.000 lao động).

  Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội.

  Trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm này (không kể bị chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp phép đầu tư chấp thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thòi doanh nghiệp phải kê Ích ai, nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của các năm trước (nếu có) và nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhung doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  + Tại Khoản 1 Điều 12 Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính:

  “1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều II Thông tư này)”.

  Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động họp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đon vị sự nghiệp công lập:

  “Các đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp được vận dụng quy định tại Thông tư này để thực hiện và phải được ghi trong họp đồng lao động hoặc thỏa ước tập thể. Khoản thanh toán tiền tàu xe đi phép năm; thanh toán tiền lương, tiền bồi dưỡng đối vói những ngày chưa nghỉ phép hàng năm hoặc chưa nghỉ đủ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”

  Căn cứ các quy định trên:

  * 1. Về ưu đãi thuế TNDN

  Theo giấy chứng nhận đầu tư số 412043000479 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 06/01/2015 thì tổng vốn đầu tư của dự án là 6.354 tỷ đồng nhưng góp vốn đế thực hiện dự' án của Công ty chỉ là 762,48 tỷ đồng. Do đó đế có căn cứ trả lời ưu đãi thuế TNDN cho Công ty, đề nghị Công ty giải trình cụ thế các nguồn vốn đầu tư còn lại của dự án dược sử dụng từ nguồn nào, phương án, tiên độ góp vốn (Đề nghị bổ sung các phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư và tiên độ góp vốn).

  * 2. Về chi phí trồng cây xanh trong khuôn viên

  Trường họp Công ty hoạt động trong khu công nghiệp, lĩnh vực sản xuất hàng may mặc cao cấp có phát sinh chi phí trông cây xanh trong khuôn viên bắt buộc theo quy hoạch của Ban quản lý Khu công nghiệp thì chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

  * 3. Về phí công tác nước ngoài

  Trường họp Công ty có phát sinh chi phí đi công tác tại nước ngoài nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ họp pháp (chứng từ gốc) theo quy định của nước sở tại, đồng thời phải được dịch ra tiếng Việt, đại diện pháp luật của Công ty ký, đóng dấu trên bản dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung dịch ra tiếng Việt thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp úng điều kiện được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4 Thông tư so 96/2015/TT-BTC.

  * 4. Về thời điểm ghi nhận hạch toán giá trị mua nguyên vật liệu, máy móc, công cụ dụng cụ

  Đề nghị Công ty nghiên cứu chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành để thực hiện. Nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Vụ Chế độ Kế toán Bộ Tài chính để được xem xét trả lời.

  * 5. Về chi phụ cấp tiền xe đi nghỉ phép

  Đề nghị Công ty tham chiếu Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện.

  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

   

  KT.CỤC TRƯỞNG

  PHÓ CỤC TRƯỞNG

   

  Trần Thị Lệ Nga

   

  Nơi nhận:

  - Như trên

  - P.PC;

  - P.KTr 2;

  - Lưu: HC, TTHT

  _________________________

   

   

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 09/11/2015 04:44:00 CH
   
  17711 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận