Công văn hướng dẫn bổ sung quy hoạch điện mặt trời

Chủ đề   RSS   
 • #462841 28/07/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Công văn hướng dẫn bổ sung quy hoạch điện mặt trời

  Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Hiện tại, Bộ Công Thương cũng đang dự thảo Thông tư quy định về phát triển dự án điện mặt trời và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Trong khi chờ đợi Thông tư được ban hành và có hiệu lực thì vừa qua, Bộ Công thương đã ban hành Công văn 5087/BCT-TCNL hướng dẫn thực hiện Quyết định 11/2017/QĐTTg.

  Theo đó, Công văn 5087 hướng dẫn rõ về trình tự bổ sung quy hoạch điện mặt trời như sau:

  - Việc bổ sung dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh/quốc gia được lồng ghép với bổ sung quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh/quốc gia và thực hiện theo trình tự thủ tục bổ sung dự án vào quy hoạch điện lực tỉnh/quốc gia được quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.
   
  - Hồ sơ bổ sung dự án điện mặt trời bao gồm các nội dung chính như sau:
   
  + Tiềm năng bức xạ mặt trời tại vị trí dự án;
   
  + Mô tả dự án: vị trí, quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; các nội dung về quy hoạch ngành, và quy hoạch xây dựng của địa phương;
   
  + Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án, các điều kiện thuận lợi và khó khăn;
   
  + Sơ bộ các giải pháp thực hiện, bao gồm: phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất; phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật; phương án lắp đặt thiết bị; tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án; phương án chung về bồi thường tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có).
   
  + Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hậu quả xã hội của dự án.
   
  + Thông tin cơ bản về chủ đầu tư: các tài liệu về tư cách pháp lý, đăng ký kinh doanh, nhân sự chủ chốt, kinh nghiệm thực hiện dự án, năng lực tài chính, kỹ thuật, trong đó cần kê khai danh sách các dự án đã thực hiện (bao gồm các dự án công nghiệp và dự án điện) nếu có.
   
  + Kế hoạch và phương án chi phí, kỹ thuật phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy phát điện mặt trời sau khi kết thúc dự án.
   
  + Các nội dung khác theo quy định về bổ sung dự án điện vào quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh/quốc gia
   
  Công văn 5087/BCT-TCNL ban hành ngày 09/6/2017.
   
  2267 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận