Công văn của Tổng cục Thuế số 2071/TCT-CS ngày 04/6/2014 v/v hoá đơn của doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #328073 13/06/2014

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn của Tổng cục Thuế số 2071/TCT-CS ngày 04/6/2014 v/v hoá đơn của doanh nghiệp

  Kính gửi:

  - Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;

  - Cục thuế tỉnh Bình Dương;

  - Cục thuế tỉnh Đồng Nai;

  - Cục thuế tỉnhHà Tĩnh.

  Trong quá trình làm việc với các Cụcthuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật củamột số người biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được đềnghị cua các Cục Thuế về việc bán hóa đơn cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau:

  Căn cứ Nghị định số 04/2014/NĐ-CPngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  Căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư sổ39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ,

  Đổi với các doanh nghiệp bị thiệt hạiđang sử dụng hóa đơn tự in hoặc đặt in mà không còn hóa đơn đê sử dụng, nếuchưa tổ chức tự in hoặc đặt in hóa đơn và có nhu câu vê hóa đơn thì được hỗ trợmột trong các biện pháp sau:

  - Mua hóa đơn củacơ quan thuế. Cục Thuế có trách nhiệm thực hiện bán hóa đơn cho các doanh nghiệpđủ để sử đụng trong 2 tháng (tháng 6, tháng 7 năm 2014).

  - Sử dụng phần mềmtự in hóa đơn của Tổng cục Thuế. Cục thuế lập danh sách các doanh nghiệp bị thiệthại có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in gửi Cục Công nghệ thông tin - Tông cục Thuếđể được cấp sử dụng miễn phỉ phần mềm tự in hóa đơn của Tổng cục Thuế.

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  (ĐÃ KÝ)

  CAO ANH TUẤN

  Link PDF tại đây

   
  3578 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận