Công văn 2808/TTCP-KHTCTH chấn chỉnh công tác báo cáo việc thanh tra, tiếp công dân

Chủ đề   RSS   
 • #475353 20/11/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 68 lần


  Công văn 2808/TTCP-KHTCTH chấn chỉnh công tác báo cáo việc thanh tra, tiếp công dân

  Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Việc thống kê, tổng hợp báo cáo đã dần đi vào nền nếp và chất lượng từng bước được nâng lên. 
   
  Tuy nhiên, còn một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác này, đặc biệt có đơn vị thống kê số liệu không đầy đủ, thiếu chính xác, sai lệch nhiều so với thực tế; báo cáo không phản ánh được tình hình của bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong kỳ báo cáo, không bám sát đề cương và các nội dung gợi ý báo cáo bổ sung của Thanh tra Chính phủ; nhiều đơn vị không nhập số liệu vào phần mềm, không gửi báo cáo hoặc gửi rất chậm so với thời hạn quy định..., làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng báo cáo của ngành Thanh tra với Chính phủ, của Chính phủ với Trung ương, Quốc hội.
   
  Do vậy, vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn 2808/TTCP-KHTCTH đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm rà soát, chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, trong đó cần tập trung chỉ đạo:
   
  - Thống kê số liệu đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương khắc phục tình trạng số liệu chưa chính xác hoặc bỏ trống, không thống kê đủ các chỉ tiêu theo biểu mẫu.
   
  - Xây dựng nội dung báo cáo định kỳ đúng theo Đề cương quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP. Đồng thời, trong một số trường hợp cụ thể, báo cáo bổ sung thêm những nội dung gợi ý, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về những vấn đề dư luận quan tâm, hoặc để phục vụ yêu cầu của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và phục vụ công tác quản lý nhà nước.
   
  - Nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và gửi báo cáo đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng theo thời hạn quy định (cả bản giấy và file mềm).
   
  Công văn 2808/TTCP-KHTCTH ban hành ngày 9/11/2017.
   
   
  1727 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận