Công văn 1938/BTC-TCT: Chưa hiểu rõ nội dung công văn.. Cần sự giúp đỡ

Chủ đề   RSS   
 • #568801 08/03/2021

  skynet

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/04/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Công văn 1938/BTC-TCT: Chưa hiểu rõ nội dung công văn.. Cần sự giúp đỡ

  Mọi người cho tôi hỏi một chút về Công văn 1938/BTC-TCT:

  Các thắc mắc của tôi gồm:

  "1. Các Thông tư sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuê. Do vậy, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm"

  1. Các thông tư nói trên đều hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật quản lý thuế cũ (hết hiệu lực từ 01/07/2020) sao lại không thuộc quy định tại khoản 4 điều 154 Luật ban hành ("Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực") ?

  2. Nếu các thông tư nói trên không phải là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật quản lý thuế thì tại sao lại có hiệu lực theo khoản mục 2 của công văn 1938/BTC-TCT ("2. Các quy định tại các Thông tư nêu tại điểm 1 công vãn này (trừ những nội dung đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ) tiếp tục có hiệu lực cho đên khi có vãn bản quy phạm pháp luật khác thay thê")? 

  3. Nếu các thông tư nói trên không phải là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật quản lý thuế thì DN có thể không áp dụng được không?

  Vài dòng thắc mắc về công văn 1938/BTC-TCT

  Mọi người xin giải thích giúp tôi.

  Xin cảm ơn.

   
  286 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn skynet vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận