Công văn 1869CT-TTHT ngày 16/01/2017 về nội dung tiêu thức "thủ trưởng đơn vị" và "người bán hàng" trên hóa đơn GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #449059 08/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 1869CT-TTHT ngày 16/01/2017 về nội dung tiêu thức "thủ trưởng đơn vị" và "người bán hàng" trên hóa đơn GTGT

  ĐỘI ƠN CƠ QUAN THUẾ ĐÃ THÁO GÚT:"Hóa đơn đóng 2 dấu VẪN HỢP LỆ" - Nên đi vào những trọng tâm quản lý thuế, các tiểu tiết thế này nên THÔNG QUA cho DN nhờ, chớ cứng ngắt bởi các dòng chữ tại VBPL quy định
   
  Công văn số 1869CT-TTHT ngày 16/01/2017 v/v nội dung tiêu thức "thủ trưởng đơn vị" và " người bán hàng" trên hóa đơn GTGT.
   
  Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp trên hóa đơn có in đồng thời hai tiêu thức "thủ trưởng đơn vị" và "người bán hàng", nếu thủ trưởng đã ủy quyền cho người bán ký thay trên hóa đơn thì khi lập hóa đơn, người bán ký tên tại tiêu thức "người bán hàng" và đóng dấu treo (đóng dấu phía trên bên trái tờ hóa đơn).
  Trường hợp thủ trưởng đã trực tiếp ký tên và đóng dấu tại tiêu thức "thủ trưởng đơn vị" thì hóa đơn đó không được đóng thêm dấu treo.
   
  Tuy nhiên, nếu bên bán lỡ đóng dấu 02 lần trên hóa đơn, một dấu đóng ở tiêu thức "người bán hàng" do thủ trưởng ký, một dấu treo đóng phía trên bên trái tờ hóa đơn thì hóa đơn này vẫn được coi là hợp lệ để hạch toán và khai thuế.

   
   
   
  3775 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận