Công văn 1594/BTC-CĐKT về kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Chủ đề   RSS   
 • #446692 16/02/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 1594/BTC-CĐKT về kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

  CÁC DOANH NGHIỆP THẬN TRỌNG KHI DÙNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TIẾN MẤT TẬT MANG
  "CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH BỘ TÀI CHÍNH CÔNG KHAI THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ SẼ BỊ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH DO VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KẾ TOÁN"
   
  Công văn số 1594/BTC-CĐKT ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính về kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017
   
  Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương
   
  Ngày 20/11/2015, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán số 88/2015/QH13 (Luật kế toán 2015) thay thế Luật kế toán 2003, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
   
  Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 của Luật, kinh doanh dịch vụ kế toán được xác định là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
   
  Do hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó chỉ có những doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và chỉ có những kế toán viên hành nghề (là những người được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán) MỚI ĐƯỢC HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN, DỊCH VỤ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG, DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THUỘC NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT.
   
  Do điều khoản chuyển tiếp của Luật (tại Khoản 2 Điều 73) cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 01/01/2017 có 24 tháng để đảm bào các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nên từ 01/01/2017 đến 31/12/2018, các đối tượng đủ điều kiện được kinh doanh dịch vụ kế toán không chỉ bao gồm các doanh nghiệp được cấp Giây chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mà còn cả các doanh nghiệp dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 01/01/2017 vẫn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán 2003.
   
  Để có thông tin cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lựa chọn đúng các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật, hiện nay Bộ Tài chính đã công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ (tại địa chỉ www.mof.gov.vn/  Kế toán kiểm toán/công khai danh sách kế toán viên hành nghè và doanh nghiêp kế toán) DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP HOẶC HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KÊ TOÁN NĂM 2017 TRONG ĐÓ BAO GỒM TÊN CỦA TỪNG KẾ TOÁN VÀ HÀNH NGHỀ TẠI TỪNG DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN.
   
  Như vậy, CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH BỘ TÀI CHÍNH CÔNG KHAI THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ SẼ BỊ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH DO VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA LUẬT KẾ TOÁN.
   
  Để góp phần đảm bảo việc kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện theo đứng quy định của pháp luật, Bộ Tài chính đề nghị Quý Cục Thuế quán triệt các Chi cục Thuế khi nhận báo cáo tài chính của các đon vị thì căn cứ vào danh sách do Bộ Tài chính công khai để xác định tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán. Đồng thời thông báo cho Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiếm toán) biết để xử lý đối với các trường họp kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
   
  Đề nghị Quý Cục thuế phối hợp thực hiện./.
   
  3919 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  huynhphuongmai (16/02/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận