Công văn 13402/CT-HTr ngày 31/3/2017 về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền thù lao của người đại diện cho các cty con, cty liên kết

Chủ đề   RSS   
 • #451568 13/04/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 13402/CT-HTr ngày 31/3/2017 về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền thù lao của người đại diện cho các cty con, cty liên kết

  Thù lao của người đại diện không chuyên trách, khấu trừ thuế TNCN như thế nào?
   
  Công văn số 13402/CT-HTr ngày 31/3/2017 v/v khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền thù lao của người đại diện cho các công ty con, công ty liên kết. 
   
  Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc khấu trừ thuế TNCN đối với thù lao của người đại diện không chuyên trách tại các Công ty con, Công ty liên kết.
   
  Theo đó, trường hợp Công ty có cử người làm đại diện không chuyên trách tại các Công ty con hoặc Công ty liên kết thì khi chuyển khoản tiền thù lao của người đại diện về cho Công ty, các Công ty con, Công ty liên kết không phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.
   
  Khi Công ty chi trả phần tiền thù lao cho người đại diện thì Công ty sẽ tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công của người này để khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến.
   
  Trường hợp các Công ty con, Công ty liên kết đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10% và cấp chứng từ khấu trừ thuế khi chi trả thù lao của người đại diện thì phải thu hồi lại chứng từ khấu trừ thuế và chuyển trả số thuế TNCN đã khấu trừ về cho Công ty, đồng thời kê khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN đã nộp
   

   
  1698 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận