Công văn 12568/BTC-CĐKT về giải thích nội dung thông tư 200/2014/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #402334 12/10/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 12568/BTC-CĐKT về giải thích nội dung thông tư 200/2014/TT-BTC

  ☀ ☀ ☀ Công văn 12568/BTC-CĐKT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài Chính v/v giải thích nội dung thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
   
   
  Kính gửi:
   
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - Công ty TNHH PwC Việt Nam
   
  Trả lời công văn không số ngày 26/6/2015 của các công ty kiểm toán Deloitte, E&Y, KPMG, PwC đề nghị giải thích rõ một số nội dung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngàỵ 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tẳt là Thông tư 200) về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
   
  1. Các doanh nghiệp có hoạt động bán hàng và mua hàng chủ yếu bằng ngoại tệ và thỏa mãn điều kiện sử dụng đồng ngoại tệ làm đồng tiền ghi sổ kế toán thì vẫn có thể được lựa chọn VNĐ làm đồng tiền ghi sổ kế toán mà không bắt buộc phái lựa chọn đồng ngoại tệ.
   
  2. Doanh nghiệp được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày 1/1/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2015 trong phần thuyết minh BCTC do năm 2015 là năm đầu tiên áp dụng Thông tư 200 và không có yêu cầu hồi tố vấn đề này.
   
  Việc chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng đồng ngoại tệ sang VNĐ được thực hiện tương tự như quy định tại VAS 10 và Thông tư 161/2007/TT-BTC khi chuyển đổi BCTC của công ty con ở nước ngoài. Không thể viện dẫn lí do phần mềm kế toán không đáp ứng được yêu cầu này thì gây khó khăn vì phần mềm chỉ được coi là công cụ hỗ trợ và khi chính sách kế toán thay đối thì công cụ hỗ trợ phải thay đổi theo để thực hiện đúng chính sách. Lưu ý ràng quy định nêu trên của Thông tư 200 là hoàn toàn phù hợp với IAS 21 nên các doanh nghiệp cần phải chuyển đổi BCTC theo thông lệ quốc tế.
   
  3. Về việc ghi nhận doanh thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ
   
  Ngoài Khoản 2 Điều 8 Thông tư 200 thì vấn đề này còn được quy định tại Điểm e Khoản 3.2 Điều 20 như sau: “e) Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và phân cấp của từng đơn vị, doanh nghiệp có thế ghi nhận doanh thu tại thòi điểm chuyển giao hàng hóa dịch vụ cho các đơn vị hạch toần phụ thuộc hoặc tại thời điểm khi đớn vị hạch toán phụ thuộc bán hàng hóa, cung câp dịch vụ ra bên ngoài”.
   
  Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, việc ghi nhận doanh thu, giá vốn đối với các giao dịch mua, bán hàng giữa các đơn vị không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc trong nội bộ một doanh nghiệp là do doanh nghiệp quyết định mà không phụ thuộc vào hình thức chứng từ xuất ra là hóa đơn hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Quy định tại Điều 8 Thông tư 200 mang tính khuyến cáo, không mang tính bắt buộc.
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
   
  Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện./.
   
   
   
   
   
  6194 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (13/10/2015) nguyenkhanhchinh (13/10/2015) admin (13/10/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận