Công ty vay vốn để đầu tư dự án thành lập chi nhánh hạch toán độc lập

Chủ đề   RSS   
 • #505598 26/10/2018

  Công ty vay vốn để đầu tư dự án thành lập chi nhánh hạch toán độc lập

  Nhờ thư viện pháp luật hỗ trợ giúp vấn đề của công ty.

  Công ty có dự án đầu tư mới, thành lập chi nhánh hạch toán độc lập. Để thực hiện dự án Công ty vay vốn để mua máy móc thiết bị, nhà xưởng góp vốn vào chi nhánh.

  Nhờ Quý Luật sư tư vấn giúp một số vấn đề:

  1. Tiền lãi vay phát sinh ở công ty vay để mua máy móc, nhà xưởng góp vốn vào chi nhánh thì hạch toán lãi vay và tính thuế thu nhập doanh nghiệp ở công ty hay là chuyển lãi vay đó vào chi nhánh để vốn hoá tài sản.

  2. Nếu chuyển lãi vay về chi nhánh thì thực hiện thủ tục, giấy tờ như thế nào.

  Xin cảm ơn Quý luật sư.

   
  1042 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận