DanLuat 2015

Công ty TNH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

Chủ đề   RSS   
 • #252110 01/04/2013

  Công ty TNH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

  Chào Luật sư! Cho em hỏi Công ty TNH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu có chịu sự điều chỉnh của Luật Viên chức không? và những người làm chuyên môn nghiệp vụ tại Công ty TNH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu là Viên chức hay người lao động? Xin được Luật sư tư vấn giúp, trân trọng!

  Cập nhật bởi thanhtancm ngày 01/04/2013 08:47:08 SA
   
  19498 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #252141   01/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6831)
  Số điểm: 77623
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3727 lần


  Chào bạn!

  Thông tin về Công ty của bạn chưa rõ, bạn tham khảo các điều sau và đối chiếu xem Công ty của bạn có thuộc Điều 9 hay không:

  Nếu bạn muốn rõ hơn, xin cho biết lĩnh vực hoạt động của Công ty bạn.

   Điều 2. Viên chức

   

  Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

   

   Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

   

   Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

  3. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn cứ vào khả năng tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

  4. Căn cứ điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý đối với mỗi loại hình đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, Chính phủ quy định việc thành lập, cơ cấu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Thân./.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  thanhtancm (01/04/2013)
 • #252209   01/04/2013

  Cám ơn bạn nguyenkhanhchinh, nhưng bạn chưa xem Điều 60 của Luật Viên chức. Đã là Cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu thì hoạt động ở lĩnh vực nào đi nữa cũng như nhau thôi.

  Trong Luật Viên chức tại Điều 1 phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

  Tuy nhiên câu hỏi của tôi muốn trao đổi ở Điều 60. Áp dụng quy định của Luật viên chức đối với các đối tượng khác: Chính phủ quy định việc áp dụng Luật viên chức đối với những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Được hướng dẫn cụ thể ở Điều 50 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012.

  Như vậy căn cứ vào Điều 60 Luật Viên chức, Điều 50 Nghị định 29/2012 nêu trên, Công ty TNH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu chịu sự điều chỉnh của Luật Viên chức và những người làm chuyên môn nghiệp vụ tại Công ty TNH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu (100% vốn nhà nước)  là Viên chức đúng không?

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtancm vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (01/04/2013)
 • #252214   01/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6831)
  Số điểm: 77623
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3727 lần


  Chào bạn!

  Bạn chưa đọc kỹ điều 60 của luật Viên chức:

  "Chính phủ quy định việc áp dụng Luật viên chức đối với những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu".

  Không phải Công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu nào cũng là đơn vị sự nghiệp công lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Viên chức.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  ntdieu (01/04/2013) thanhtancm (02/04/2013)
 • #252380   02/04/2013

  Cám ơn bạn nguyenkhanhchinh!

  Như vậy theo bạn hiểu đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu" là thế nào? bạn hãy điển hình trong thực tế những Công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu là đơn vị sự nghiệp công lập và những Công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu không phải là đơn vị sự nghiệp công lập?

  Nhờ bạn giải đáp để được rõ!

   
  Báo quản trị |  
 • #252395   02/04/2013

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6831)
  Số điểm: 77623
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3727 lần


  Chào bạn!

  Do năng lực hạn chế, mình xin coppy and paste (kể lễ) ra đây vài ba loại để bạn tham khảo:

  Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm:

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng công ty, Công ty mẹ của Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.

  3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển đổi và phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động.

  ....

  Thông thường, mục số 1 có thể xem xét theo Luật Viên chức (bởi hầu hết là các công ty dịch vụ công ích, đơn vị sự nghiệp); còn các dạng 2 và 3 trên đây, theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về lao động. Tuy nhiên không phải vơ đũa cả nắm nhé, tùy từng loại hình và lĩnh vực cụ thể, ngay cả mục số 1, không phải ai cũng được gọi là viên chức mà đôi khi vẫn áp dụng theo pháp luật về lao động.

  Bởi vậy, mình mới hỏi bạn cho rõ, nhưng bạn trao đổi với mình mang tính đánh đố, thấy bùn!!!!

  Mình không có thời gian để làm những chuyện như thế này, hy vọng bạn hiểu thông tin đầu topic bạn hỏi là cái gì và cần cung cấp thông tin gì để mình trao đổi cùng bạn.

  Nếu không, chắc mình xin phép được im lặng để tìm hiểu từ bạn và các thành viên khác!

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  thanhtancm (02/04/2013)
 • #252406   02/04/2013

  Cám ơn bạn nguyenkhanhchinh!

  Không phải mình đánh đố với bạn. Tại mình cho rằng đã là Cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ SH thì là giống nhau và đều chịu sự điều chỉnh của Luật Viên chức, không cần biết họ hoạt động ở lĩnh vực nào. Chính vì sự lộn xộn chỗ một số Cty thì áp dụng Luật Viên chức, một số áp dụng pháp luật  về lao động. Tôi không hiểu chỗ đó. Vì trước khi Luật Viên chức ra đời và có hiệu lực thì Cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ SH áp dụng Luật doanh nghiệp, khi Luật Viên chức có hiệu lực thì bản thân tôi hiểu tất cả Cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ SH sẽ áp dụng theo Điều 60 Luật Viên chức!

  Bạn có thể cho mình biết văn bản nào quy định việc áp dụng Luật Viên chức hay pháp luật về lao động cho từng Cy TNHH MTV do nhà nước làm chủ SH đó không, để mình phân biệt cho rõ!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #252558   02/04/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13542)
  Số điểm: 93351
  Cảm ơn: 3057
  Được cảm ơn 4692 lần
  SMod

  thanhtancm viết:

  Cám ơn bạn nguyenkhanhchinh!

  ....Bạn có thể cho mình biết văn bản nào quy định việc áp dụng Luật Viên chức hay pháp luật về lao động cho từng Cy TNHH MTV do nhà nước làm chủ SH đó không, để mình phân biệt cho rõ!

  Chào bạn thanhtancm, những văn bản hiện hành liên quan đến áp dụng luật viên chức thì các bạn đã đưa ra trích dẫn ở các bài bên trên hết cả rồi. Theo tôi thấy thì cái bạn đang thiếu là đọc và suy ngẫm thật kỹ từng quy định trong các văn bản đó, bắt đầu từ luật => nghị định.

  Thử nhìn ra xung quanh, các cty 100% vốn nhà nước như Viettel, EVN không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập, do vậy không áp dụng Luật viên chức cho các cty này. Những người làm việc trong các cty này không phải là viên chức (ngoại trừ một số rất ít, nếu có).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (03/04/2013)
 • #287149   20/09/2013

  meoluoivfu
  meoluoivfu

  Female
  Sơ sinh

  Lào Cai, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  VNPT có phải đơn vị sự nghiệp công lập không bạn???

   
  Báo quản trị |  
 • #287282   20/09/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13542)
  Số điểm: 93351
  Cảm ơn: 3057
  Được cảm ơn 4692 lần
  SMod

  Theo tôi nghĩ thì VNPT là doanh nghiệp kinh doanh chứ không phải đơn vị sự nghiệp công lập.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  meoluoivfu (22/09/2013)
 • #423455   03/05/2016

  anduong10
  anduong10

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo quan điểm và suy nghĩ của tôi thì bạn Thanh Tan hỏi hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên bạn nhầm lẫn ở đoạn Đơn vị sự nghiệp công lập Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu. Tại Thuvienphapluat không có dấu phẩy nhưng tại luật có dấu phẩy giữa Đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty TNHH MTV nhé. Vì vậy câu hỏi liên quan đến 2 chủ thể này có phải là một thì chúng ta bỏ qua.

  Quay lại vấn đề : Công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ có áp dụng luật viên chức hay không là do Chính phủ quy định ( Điều 60 Luật Viên chức).

  Tại NGhị định Số: 29/2012/NĐ-CP Điều 50 quy định:  Việc quản lý đối với những người làm việc....tại đơn vị sự nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được áp dụng các quy định tại Nghị định này. 

  Như vậy rõ ràng Công ty TNHH MTV không chính thức được áp dụng Luật viên chức mà chỉ có đơn vị sự nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV mà thôi. 

   
  Báo quản trị |  
 • #439564   24/10/2016

  kinhte45
  kinhte45

  Male
  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:23/10/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vậy đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại Ngân hàng chính sách xã hội thì có phải là viên chức không?

   
  Báo quản trị |  
 • #480109   27/12/2017

  Xin hỏi ?

  Tôi làm công tác chuyên môn tại Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi. Công ty 100% vốn Nhà nước, là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và là đơn vị dịch vụ công ích. Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn vậy tôi có phải là Viên chức không ?
   
  Báo quản trị |  
 • #507021   09/11/2018

  TieuHaThinh
  TieuHaThinh

  Male
  Sơ sinh

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:09/11/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi đáp

  Mọi người cho em hỏi CT TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi. Vậy công nhân của cty này có phải là viên chức ko. Và được hưởng lương như thế nào theo quy định của nhà nước ạ.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-