Các Tổng cty thường lập thêm các Cty tài chính và đặt tên là Công ty Tài chính Cổ phần ...
Vd: công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam.
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực VN.
Công ty Tài chính Cổ phần Dệt May Việt Nam ...

Công ty Tài chính Cổ phần ... hay là Công ty Cổ phần Tài chính... thì hợp lý và đúng luật nhỉ? Vì đọc tên Công ty Tài chính Cổ phần ... nghe không "xuôi" tai lắm.

Cảm ơn.