Công ty nói miệng là không được làm việc cho đối thủ có được coi là nội dung HĐLĐ?

Chủ đề   RSS   
 • #492898 29/05/2018

  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (924)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Công ty nói miệng là không được làm việc cho đối thủ có được coi là nội dung HĐLĐ?

  Bạn tôi đang làm ở một công ty mà vẫn có thời gian rảnh nên muốn ký thêm hợp đồng với công ty khác cũng cùng nghành nghề với công ty trước. Như vậy bạn tôi có vi phạm luật hay không? (Hai công ty nầy có lúc là đối thủ của nhau trong lĩnh vực cùng nghành nghề). Luật có bắt buộc bạn tôi phải cho công ty đang làm biết việc bạn tôi ký hợp đồng với công ty kia hay không? Công ty bạn tôi đang làm chỉ nói miệng (trên hợp đồng không có) là ai mà làm cho công ty kia sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Như vậy có đúng không? bạn tôi có nên dấu công ty đang làm để ký hợp đồng với công ty kia? mà theo bạn tôi được biết thì:

  Bộ luật lao động 2012:

  “Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

  Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.”

  Như vậy việc giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì được pháp luật cho phép và không bắt buộc người lao động phải khai báo cho người sử dụng lao động. Tuy nhiên người lao động phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  Vậy việc nói bằng miệng vậy có được coi là điều khoản trong HĐLĐ hay nội quy công ty hay không?

   
  1643 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #493089   31/05/2018

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (547)
  Số điểm: 5015
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 172 lần


  Theo quy định thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và chỉ được giao kết bằng miệng đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.

  Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

  Và nội quy lao động cũng phải bằng văn bản và phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh theo quy định tại Điều 119 và 120 Bộ Luật Lao động

  Điều 119. Nội quy lao động

  1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

  Điều 120. Đăng ký nội quy lao động

  1. Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

  Vì vậy, việc Công ty bạn tôi đang làm chỉ nói miệng (trên hợp đồng không có) là ai mà làm cho công ty kia sẽ bị đuổi việc ngay lập tức thì không phải là điều khoản hợp đồng lao động cũng không phải là nội quy lao động.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #493141   31/05/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14686)
  Số điểm: 101680
  Cảm ơn: 3369
  Được cảm ơn 5215 lần
  SMod

  Nói gì thì nói, làm việc cho đối thủ cạnh tranh của công ty mình là một việc không nên. Chuyện tối thiểu cần làm là nói cho công ty mình biết.

   
  Báo quản trị |  
 • #493165   31/05/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 200
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 24 lần


  Căn cứ quy định tại Điều 16, Bộ luật lao động năm 2012 quy định: 

  " Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
   
  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
   
  2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói".
   
  Như vậy, trong trường hợp trên không rõ là công việc của nhân viên là tạm thời hay không, nếu là tạm thời thì việc công ty nói miệng cũng có thể là nằm trong điều khoản của hợp đồng lao động bằng lời nói như Khoản 2 nêu trên.
   
  Báo quản trị |