Công ty nhà nước có được khoán đất rừng?

Chủ đề   RSS   
 • #567172 29/01/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1048)
  Số điểm: 11054
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 156 lần


  Công ty nhà nước có được khoán đất rừng?

  Theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước:

  "Điều 4. Tiêu chí xác định bên khoán và nhận khoán

  1. Bên khoán quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải đảm bảo đủ các tiêu chí sau:

  a) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của pháp Luật về đất đai và pháp Luật về bảo vệ và phát triển rừng;

  b) Có kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch và dự án về bảo vệ và phát triển rừng hoặc đề án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước."

  Theo đó, công ty nhà nước 100%, có đất thuê (trả tiền 1 lần hay hằng năm) có  kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp thì được khoán rừng.

   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận