DanLuat 2015

Công ty mua lại cổ phần của cổ đông sáng lập

Chủ đề   RSS   
 • #412945 12/01/2016

  quangnhu9985

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty mua lại cổ phần của cổ đông sáng lập

   

  Kính chào các Luật sư và các bạn Dân Luật,

  Tôi có câu hỏi xin được sự trợ giúp tư vấn của mọi người như sau:

  Công ty nơi tôi làm việc hoạt động được gần hai năm,  gồm 03 cổ đông, nay có một cổ đông sáng lập (22,22% vốn điều lệ) rút vốn, từ chức. ĐHĐCĐ ra quyết định mua lại cổ phần (mua lại cổ phần theo Quyết định của công ty), thì cổ đông sáng lập đó có được tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ đó không ạ? Nếu không được biểu quyết thì chỉ còn 02 cổ đông thì liệu có tiến hành họp ĐHĐCĐ được không? (vì cty CP bắt buộc fai có 3 cổ đông trở lên). Điều 130 Luật DN 2014 không quy định về vấn đề này. Nếu tham gia biểu quyết thì Nghị quyết đó có bị coi là vô hiệu toàn bộ hay không? Tôi xin cảm ơn!

   

   
  2186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #422362   22/04/2016

  phuong1264
  phuong1264

  Female
  Sơ sinh

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2016
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn!

  Công ty cổ phần mà bạn nói chỉ có 3 thành viên mà 1 cổ đông muốn từ chức thì công ty đó không thể hoạt động tiếp được vì không đủ điều kiện hoạt động theo luật doanh nghiệp.  Công ty mà bạn nói muốn tiếp tục duy trì thì bắt buộc phải chuyển đổi hình thức công ty. Nếu các thành viên vẫn muốn giữ nguyên hình thức công ty cổ phần thì phải tìm thêm thành viên góp vốn để đảm bảo điều kiện duy trì hoạt động.

  Vị cổ đông mà bạn nói có quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không có quyền biểu quyết cho công ty mua lại cổ phần của mình

  Về việc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có được thông qua không? Câu trả lời là có vì công ty bạn nói chỉ có 3 cổ đông nên nếu 2 cổ đông còn lại bỏ phiếu tán thành mua lại thì nghị quyết sẽ được thông qua vì có trên 65% tổng số phiếu tán thành.

  Hoàng Phượng

   
  Báo quản trị |  
 • #422387   22/04/2016

  quangnhu9985 viết:

   

  Kính chào các Luật sư và các bạn Dân Luật,

  Tôi có câu hỏi xin được sự trợ giúp tư vấn của mọi người như sau:

  Công ty nơi tôi làm việc hoạt động được gần hai năm,  gồm 03 cổ đông, nay có một cổ đông sáng lập (22,22% vốn điều lệ) rút vốn, từ chức. ĐHĐCĐ ra quyết định mua lại cổ phần (mua lại cổ phần theo Quyết định của công ty), thì cổ đông sáng lập đó có được tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ đó không ạ? Nếu không được biểu quyết thì chỉ còn 02 cổ đông thì liệu có tiến hành họp ĐHĐCĐ được không? (vì cty CP bắt buộc fai có 3 cổ đông trở lên). Điều 130 Luật DN 2014 không quy định về vấn đề này. Nếu tham gia biểu quyết thì Nghị quyết đó có bị coi là vô hiệu toàn bộ hay không? Tôi xin cảm ơn!

   

  Chào bạn,

  Công ty chỉ được quyền mua lại 22% cổ phần của cổ đông này khi đáp ứng 2 điều kiện: (1) là Cổ đông đã biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ; (2) cổ đông có yêu cầu cty mua lại. (điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)

  Khi đáp ứng 2 điều kiện trên thì cty thực hiện mua lại cổ phần của cổ đông đó mà không cần phải họp ĐHĐCĐ hay HĐQT gì cả/

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-