DanLuat 2015

Công ty mới thành lập thì xếp hạng công ty như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #480829 31/12/2017

  minhpham1995
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (617)
  Số điểm: 4771
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 26 lần


  Công ty mới thành lập thì xếp hạng công ty như thế nào?

  Quy định chung về xếp hạng công ty: Cách xếp hạng và thủ tục, hồ sơ xếp hạng (được quy định tại khoản 1 mục II của Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC); Hướng dẫn xác định hạng công ty (Phụ lục số 02 ban hành kèm theo TT này); Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng công ty (Phụ lục 03 ban hành kèm theo TT này).
  Khoản 1 mục II của Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC có quy định:
  "II/ CÁCH XẾP HẠNG, THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỂ XẾP HẠNG CÔNG TY
   
  1/ Cách xếp hạng:
   
  a) Căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng tại phụ lục 01 và hướng dẫn xếp hạng tại phụ lục số 02 công ty thực hiện việc định hạng theo quy định:
   
  - Đối với các công ty đã được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng thì trong vòng 01 năm kể từ khi Thông tư này có hiệu lực phải thực hiện việc định hạng lại và trình cấp có thẩm quyền quyết định;
   
  - Đối với các công ty đã thành lập nhưng chưa xếp hạng thì khi Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành định hạng ngay và trình cấp có thẩm quyền quyết định;
   
  - Đối với công ty thành lập mới thì sử dụng tiêu chuẩn xếp hạng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để tạm thời định vào hạng II hoặc hạng III và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sau 01 năm kể từ ngày xếp hạng tạm thời phải thực hiện việc định hạng để xếp hạng chính thức.
   
  b) Sau 3 năm (tròn 36 tháng) kể từ ngày có quyết định xếp hạng, công ty có trách nhiệm định lại hạng của công ty và trình cấp có thẩm quyền quyết định.
   
  Đối với công ty xếp hạng tạm thời, nếu hạng được xếp bằng hoặc nhỏ hơn khi xếp tạm thời thì thời hạn định lại hạng của công ty được tính từ khi xếp tạm thời.
   
  c) Cách xếp hạng quy định tại tiết a, tiết b nêu trên chỉ áp dụng đối với các công ty xếp hạng I, hạng II và hạng III.
   
  Đối với các Tổng công ty, công ty đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng đặc biệt theo tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đã được các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng Tổng công ty thì được giữ nguyên hạng đã được xếp.
   
  Đối với các Tổng công ty (kể cả công ty) bảo đảm các tiêu chuẩn xếp hạng theo Quyết định số 185/TTg nêu trên thì đề nghị liên bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng đặc biệt"

   

   
  708 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-