Công ty mẹ TNHH Vương Anh quyết định thành lập CTCP Vương Quốc, ai là người trong TNHH có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh trong CTCP?

Chủ đề   RSS   
 • #272974 02/07/2013

  huyentrang2008  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2013
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1695
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 25 lần


  Công ty mẹ TNHH Vương Anh quyết định thành lập CTCP Vương Quốc, ai là người trong TNHH có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh trong CTCP?

  Công ty TNHH MTV Vương Anh, công ty TNHH Vương Hậu (là công ty con của TNHH MTV Vương Anh), cô Phi Hậu trở thành 3 cổ đông sáng lập của CTCP Vương Quốc, với vốn như sau:

  - Công ty TNHH Vương Anh: 1%

  - Công ty TNHH Vương Hậu: 50%

  - Cô Phi Hậu: 49%

  Theo luật, không ai nắm giữ trên 50% cổ phần. Vì vậy, không có công ty mẹ, công ty con ở đây.

  Tuy nhiên, theo Điều lệ của CTCP, thì các cổ đông đồng ý gán cho TNHH Vương Anh có quyền được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh trong CTCP (Điều lệ là Điều lệ mà). Câu hỏi như sau:

   

  1. Chủ tịch công ty hay Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật) công ty TNHH MTV Vương Anh, hay ai khác sẽ là người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh trong CTCP?

  2. HĐQT CTCP Vương Quốc gồm những ai?

  3. Ai có quyền bầu, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT CTCP?

  ...

  Em cảm ơn nhiều!

   
  3632 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #273252   03/07/2013

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  1. Các chức danh trong CTCP sẽ được hình thành như sau: các thành viên HĐQT, thành viên BKS do đại hội đồng cổ đông bầu, Chủ tịch HĐQT do đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT bầu, Trưởng BKS do các thành viên BKS bầu, Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Các chức danh khác do HĐQT hoặc Giám đốc CTCP bổ nhiệm.

  2. HĐQT CTCP gồm những người được cổ đông giới thiệu và đại hội đồng cổ đông bầu ra theo phương thức bầu dồn phiếu (nên nếu không có sự thỏa thuận thì cổ đông chiếm 1% vốn không thể đưa người của mình vào HĐQT).

  3. Xem mục 1.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tran-toan vì bài viết hữu ích
  huyentrang2008 (03/07/2013)
 • #273286   03/07/2013

  huyentrang2008
  huyentrang2008  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2013
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1695
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 25 lần


  Anh tran-toan nói hay quá hihi! 

  Tuy nhiên, em chưa rõ lắm ở những điểm sau:

  a) Tại sao lại nói là bầu Chủ tịch, trong khi lại nói là bổ nhiệm Giám đốc CTCP?

  b) Nên để đại hội đồng quyết định Chủ tịch HĐQT, hay nên để HĐQT quyết định Chủ tịch HĐQT?

  c) Phương pháp bầu dồn phiếu hiểu nôm na nghĩa là sao ạ? Em xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #273335   04/07/2013

  tunt11501
  tunt11501

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2013
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Tuy nhiên, em chưa rõ lắm ở những điểm sau:

  a) Tại sao lại nói là bầu Chủ tịch, trong khi lại nói là bổ nhiệm Giám đốc CTCP?

  => C.ty CP, các cổ đông thành viên HĐQT đều có vai vế như nhau ^^ ( nếu hết hạn của cổ đông sáng lập ) nên sẽ bầu để quyết định ra người làm chủ tịch để lo các vấn đề chung chung ( VD như xắp xếp lịch họp, kiểm tra thường niên,.. ) cquyeefn lực vẫn thuộc đa số HĐQT, còn giám đốc chỉ là chức vụ quản lý, có thể thuê hay chỉ định ( bổ nhiệm ) .

  b) Nên để đại hội đồng quyết định Chủ tịch HĐQT, hay nên để HĐQT quyết định Chủ tịch HĐQ

  Theo mình thì nên để HĐQT vì nó sẽ có tính khách quan hơn

  c) Phương pháp bầu dồn phiếu hiểu nôm na nghĩa là sao ạ? Em xin cảm ơn!

  Đơn giản là một đám cổ đông cử 1 đại diện ra bỏ phiếu cho cả tập thể đo' ^^

   
  Báo quản trị |  
 • #273501   04/07/2013

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  1. Bầu là trong hơn 1 người tìm ra 1 người vào chức danh/ vị trí nào đó. Bổ nhiệm là chỉ định 1 người cụ thể vào vị trí nào đó.

  2. Việc nên thế nào là do cổ đông quyết định và ghi nhận tại Điều lệ công ty.

  3. Bầu dồn phiếu nôm na là phân bổ tổng số quyền biểu quyết (căn cứ vào số cổ phần nắm giữ) cho hơn một  vị trí định bầu. Cụ thể bạn có thể nghiên cứu thêm.

   
  Báo quản trị |