Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh?

Chủ đề   RSS   
 • #417781 07/03/2016

  Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh?

  Em sắp thi Luật Doanh Nghiệp đề mở, đa số câu hỏi em đã trả lời và kiếm được tài liệu. Nhưng có câu này em không tìm được tài liệu hợp ý, xin Anh Chị tư vấn giúp em với.

  Câu hỏi như sau:Hãy phân tích và chứng minh quy định điều 172 - Luật doanh nghiệp : Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh?

  Cảm ơn Anh Chị đã xem bài.

   
  2410 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận