Công ty giao khoán cho chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #483083 23/01/2018

  hoanganhthu.277

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2017
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 1 lần


  Công ty giao khoán cho chi nhánh

  Các anh/chị cho e hỏi:

  Quy chế khoán của công ty em có quy định việc công ty giao các công trình cho chi nhánh thi công. Chi nhánh được "Chủ động khai thác nguồn vật tư, nguyên liệu, ký kết các Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu" và có điều khoản

  "Giám đốc Chi nhánh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, thanh lý hợp đồng mua bán vật tư với khách hàng. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hợp đồng này (kể cả hợp đồng Công ty ký thay cho các đơn vị) tránh tình trạng khách hàng khiếu nại, khiếu kiện công ty".

  Quy định này theo ý kiến cá nhân của e thấy không đúng lắm vì chi nhánh thực hiện những công việc do công ty giao, công ty ủy quyền nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn là của công ty, không thể nói "công ty không chịu trách nhiệm" được. 

  Không biết e hiểu thế có đúng không ạ?

   
  2765 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491096   05/05/2018

  Tại Khoản 1, Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

  Như vậy theo quy định trên thì chi nhánh doanh nghiệp được hiểu là tổ chức được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chưa độc lập hoàn toàn về tài sản, trong một số trường hợp có thể nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó. Do đó, chi nhánh không có tư cách pháp nhân. Vì vậy nên theo mình nghỉ trong trường hợp trên việc giám đốc chi nhánh ký hợp đồng dưới sự ủy quyền của công ty, nên công ty cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra tranh chấp chứ không đổ thừa sang chi nhánh được.

   
  Báo quản trị |