Công ty dưới 10 người lao động có phải đóng kinh phí công đoàn hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #542778 31/03/2020

  MyDung1101

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/09/2019
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Công ty dưới 10 người lao động có phải đóng kinh phí công đoàn hay không?

  Có quy định công ty dưới 10 người lao động không phải đóng kinh phí công đoàn không?

   
  732 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542784   31/03/2020

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Nghị định 191/2013/NĐ-CP; đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

  - Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
   
  - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
   
  - Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.
   
  - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
   
  - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.
   
  - Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.
   
  - Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.”
   
  Như vậy, theo quy định cụ thể nêu trên, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư đều phải đóng kinh phí công đoàn, không phân biệt số lượng lao động.
   
  Báo quản trị |