Công ty được miễn nộp phí môn bài thì có phải làm tờ khai không?

Chủ đề   RSS   
 • #556029 28/08/2020

  hongphuongtg98
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2224
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 49 lần


  Công ty được miễn nộp phí môn bài thì có phải làm tờ khai không?

  Theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định:

  Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

  - Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

  - Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

  Như vậy, trường hợp doanh nghiệp được miễn nộp phí thuế môn bài thì thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

   
  393 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556498   30/08/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 3092
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Về vấn đề công ty được miễn nộp phí môn bài thì có phải làm tờ khai không nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình việc miễn nộp thì miễn nộp nhưng không có miễn thực hiện thủ tục khai lệ phí môn bài, nên doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm thực hiện khai lệ phí môn bài theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #556501   30/08/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1211)
  Số điểm: 10913
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 257 lần


  Đồng ý với bạn. Trường hợp doanh nghiệp được miễn nộp phí thuế môn bài thì thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Do đó nếu được miễn nộp lệ phí môn bài thì vẫn phải làm tờ khai theo thời hạn này.

  Chỉ là gà con!

   
  Báo quản trị |