Công ty đối tác trốn thuế có bị ảnh hưởng không?

Chủ đề   RSS   
  • #464834 17/08/2017

    Công ty đối tác trốn thuế có bị ảnh hưởng không?

    Đơn vị tôi hợp đồng in ấn với một công ty, tuy nhiên công ty đó đã trốn thuế , đơn vị tôi có bị ảnh hưởng gì không?

     
    2219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận