Công ty đã ngừng hoạt động lâu nhưng chưa làm thủ thục giải thể và đóng mã số thuế

Chủ đề   RSS   
 • #187889 22/05/2012

  hoihoihoi

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty đã ngừng hoạt động lâu nhưng chưa làm thủ thục giải thể và đóng mã số thuế

  Xin chào,

  Công ty tôi là công ty TNHH đăng ký hoạt động từ giữa năm 2008 hoạt động đến cuối năm 2008 do tình hình hoạt động không được thuận lợi và gặp nhiều khó khăn. Tôi đã cho ngừng mọi hoạt động cho đến nay nhưng chưa làm thủ tục giải thể cũng như chưa đóng mã số thuế (Từ khi hoạt động đến giờ chưa từng xuất hóa đơn cho cá nhân hay đơn vị nào cả). Và từ cuối năm 2008 đến nay tôi cũng không liên lạc lên cơ quan thuế để làm các thủ tục cũng như giấy tờ gì về thuế cũng như hành chính cả.

  Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực "kinh doanh phần cứng, phần mềm máy vi tính". Hiện tại giấy tờ tôi chỉ còn giữ được GCNĐKKD và con dấu còn các giấy tờ khác bị hỏng hết do đợt lụt cuối năm 2008 ở Hà Nội mất rồi. Mà ngày đó công ty tôi xin cấp quyển hóa đơn nhưng mà mãi chưa được nên không có quyển hóa đơn do cơ quan thuế cấp thành ra chưa viết hóa đơn đỏ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức đơn vị nào cả.

  Vậy nếu bây giờ tôi muốn làm thủ tục giải thể cũng như đóng mã số thuế của công ty đó thì tôi phải làm gì và liệu tôi có phải nộp tiền gì trong những năm từ cuối năm 2008 đến nay không? hay có phải nộp phạt gì không và nếu có phải nộp phạt thì là những khoản gì?

  Kính mong luật sư giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn!
  Cập nhật bởi hoihoihoi ngày 22/05/2012 10:19:57 CH
   
  25659 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #188012   23/05/2012

  Ngoankt
  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  hoihoihoi viết:
  Xin chào,

  Công ty tôi là công ty TNHH đăng ký hoạt động từ giữa năm 2008 hoạt động đến cuối năm 2008 do tình hình hoạt động không được thuận lợi và gặp nhiều khó khăn. Tôi đã cho ngừng mọi hoạt động cho đến nay nhưng chưa làm thủ tục giải thể cũng như chưa đóng mã số thuế (Từ khi hoạt động đến giờ chưa từng xuất hóa đơn cho cá nhân hay đơn vị nào cả). Và từ cuối năm 2008 đến nay tôi cũng không liên lạc lên cơ quan thuế để làm các thủ tục cũng như giấy tờ gì về thuế cũng như hành chính cả.

  Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực "kinh doanh phần cứng, phần mềm máy vi tính". Hiện tại giấy tờ tôi chỉ còn giữ được GCNĐKKD và con dấu còn các giấy tờ khác bị hỏng hết do đợt lụt cuối năm 2008 ở Hà Nội mất rồi. Mà ngày đó công ty tôi xin cấp quyển hóa đơn nhưng mà mãi chưa được nên không có quyển hóa đơn do cơ quan thuế cấp thành ra chưa viết hóa đơn đỏ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức đơn vị nào cả.

  Vậy nếu bây giờ tôi muốn làm thủ tục giải thể cũng như đóng mã số thuế của công ty đó thì tôi phải làm gì và liệu tôi có phải nộp tiền gì trong những năm từ cuối năm 2008 đến nay không? hay có phải nộp phạt gì không và nếu có phải nộp phạt thì là những khoản gì?

  Kính mong luật sư giải đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn!

  Điều 158 luật DN như sau:

  Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

  5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

   Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán. 

  Trong khoản thời gian DN chưa làm thủ tục giải thể anh phải nộp các báo cáo theo quy định nếu không nộp thì sẽ bị phạt theo luật thuế 

   
  Báo quản trị |