Công ty cổ phần khi tham gia BHXH phải nộp theo mức lương tối thiểu chung hay tối thiểu vùng?

Chủ đề   RSS   
 • #260236 09/05/2013

  Công ty cổ phần khi tham gia BHXH phải nộp theo mức lương tối thiểu chung hay tối thiểu vùng?

  Công ty tôi trước năm 2007 là Công ty TNHH MTV trực thuộc đơn vị Nhà nước và tham gia BHXH theo thang bảng lương nhà nước, áp dụng mức lương tối thiểu chung.

  Tuy nhiên, từ năm 2007 đến nay Công ty tôi đã chuyển sang công ty cổ phần nhưng vốn góp của đơn vị nhà nước vẫn chiếm >30%. Công ty vẫn tiếp tục tham gia BHXH với hệ thống thang bảng lương nhà nước và mức lương tối thiểu chung của nhà nước thì có vi phạm các nghị định về thực hiện lương tối thiểu vùng không.

   
  2942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ