Công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #517357 29/04/2019

  Công ty cổ phần

  E đang có bài kiểm tra thảo luận về vấn đề : "phân tích tầm quan trọng của đại hội đồng cổ đông đối với sự phát triển của công ty cổ phân". Mà e chưa hiểu mong mọi người giúp đỡ e với!
   
  1181 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522078   29/06/2019

  Chào bạn, Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.  Không biết bạn không rõ ở ở nội dung nào về Đại hội đồng cổ đông?

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #522415   30/06/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Về vấn đề này trước tiên bạn có thể tìm đọc thêm quy định tại Điều 135 và Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014; từ đó có sự so sánh về quyền của Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị trong công ty cổ phần (qua đó cũng thể hiện vai trò của Đại hội đồng cổ đông). Nhìn chung theo mình thấy sự khác biệt ở đây chính là: Quyền quyết định đầu tư và Quyền thông qua hợp đồng, giao dịch khác

  Luật quy định: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Do đó, đối với hoạt động đầu tư của công ty, ĐHĐCĐ là cơ quan quyết định có đầu tư hay không. Nếu ĐHĐCĐ đã thông qua, khi đó HĐQT sẽ thực hiện quyền điều hành của mình theo quy định "có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông".

  Ví dụ: ĐHĐCĐ đã thông qua quyết định đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ,... để thu lợi nhuận cho công ty. Khi đó, việc đầu tư sẽ được triển khai thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tác, khi đó các hợp đồng giao dịch này sẽ phải được HĐQT thông qua nếu thuộc trường hợp tỷ lệ theo quy định trên (trừ khi Điều lệ có quy định khác).

   

   

   
  Báo quản trị |