DanLuat 2015

Công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #426893 09/06/2016

  Công ty cổ phần

  Luật sư cho tôi hỏi: Công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước trên 50% vốn điều lệ của Công ty (cụ thể vốn góp nhà nước là 98%). Công ty áp dụng trả lương cho người lao động theo Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 trả lương cho viên chức quản lý và Ban Kiểm soát (2 nghị định trên là nghị định quy định cho công ty nhà nước) thì có đảm bảo không Luật sư? Mức trích quỹ phúc lợi quỹ khen thưởng Người lao động, ban điều hành Công ty căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông hằng năm hay căn cứ vào 2 nghị định trên? Xây dựng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hằng năm của Công ty căn cứ vào đâu? Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi hiểu và vận dụng đúng vào Công ty. Chân thành cảm ơn?

   
  1414 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #432343   01/08/2016

  tranlananh333
  tranlananh333

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/07/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn!

  Trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:

  Việc công ty áp dụng 2 nghị định trên để trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện nay là không đúng  luật vì 2 nghị định này áp dụng cho công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Còn công ty bạn là công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã được hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016 có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.

  Tại Điều 3 của nghị định này đưa ra nguyên tắc theo đó chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền thưởng, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, hoặc thành viên Hội đồng quản trị...( người quản lý công ty) gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty

  Nghị định quy định, công ty phải xây dựng kế hoạch lao động hằng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao độn. Kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doan, định mức lao động tiên tiến, tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động gián tiếp tinh gọn, hợp lý. Kế hoạch lao động hằng năm do Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên phê duyệt trước khi thực hiện

  Căn cứ vào lợi nhuận hằng năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, công ty xác định tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty ( quy định tại điều 8 của nghị định này)

  Để hiểu thêm những vấn đề liên quan bạn vui lòng đọc kĩ nghị định này.

  Mọi thắc mắc xin phản hồi lại xuống dưới đây.

  Trân trọng !

  Lan Anh.

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-