Công ty có được cử người đảm nhiệm vị trí chủ tịch công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #494344 15/06/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Công ty có được cử người đảm nhiệm vị trí chủ tịch công đoàn

  Tập đoàn mình có 5 nhà máy đóng tại việt nam, hiện nay mới thành lập thêm 1 nhà máy đang thiếu vị trí chủ tịch công đoàn, vậy có thể cử người của nhà máy khác trong tập đoàn đảm nhiệm vị trí chủ tịch công đoàn cho công ty mới được không?

  Về công đoàn công ty thì cần lưu ý: đây là tổ chức của NLĐ, do NLĐ thành lập - chứ không phải tổ chức do công ty thành lập, không phải là một phòng ban của công ty, và công ty cũng không có quyền gì về việc bổ nhiệm chủ tịch ban chấp hành công đoàn.

  (Vì vậy, việc "cử người của nhà máy khác trong tập đoàn đảm nhiệm vị trí chủ tịch công đoàn cho công ty mới" như chị nêu là không thể làm được).

  Ở đây, chính tập thể NLĐ sẽ tự họp bàn, bầu ra ban chấp hành công đoàn của công đoàn cơ sở của mình - NLĐ bầu ai thì đó là quyền của họ, công ty không thể can thiệp. Trên thực tế thì có nhiều công ty sẽ "làm thay" mọi hồ sơ cho NLĐ, NLĐ chỉ biết ký vào đơn khi được yêu cầu. Tuy nhiên, việc này là không đúng.

  Còn quy định như chị nêu  "Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" thì nó có ý nói rằng: có thể thành lập một công đoàn cơ sở tập hợp NLĐ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau (vd như tập thể NLĐ công ty A, công ty B, công ty C có thể cùng nhau thành lập 1 công đoàn cơ sở chung, thay vì thành lập 3 công đoàn riêng biệt).

  Như trong trường hợp chị nêu thì có thể là công đoàn cơ sở trong 1 công ty con của tập đoàn của chị chấp nhận cho những NLĐ ở công ty mới đăng ký gia nhập vào (NLĐ của công ty mới gia nhập vào công đoàn cơ sở đang hoạt động - chứ không phải là thành lập mới một công đoàn khác).

   

   

   

   
  877 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận