Công ty chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #531745 29/10/2019

  Công ty chuyển nhượng quyền quyền sử dụng đất có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không?

  Về vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không thì:

  Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) như sau:

  Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

  ….

  6. Chuyển quyền sử dụng đất.”

  Đồng thời, theo quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

  “10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

  a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

  Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng.

  Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.”

  Như vậy, theo quy định trên thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT). Đồng thời khi tính thuế giá trị gia tăng thì chỉ tính thuế giá trị gia tăng trên tài sản gắn liền với đất.

   
  3244 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận