DanLuat 2015

Công ty cho thuê lại văn phòng cần lưu ý gì?

Chủ đề   RSS   
 • #471060 16/10/2017

  thuytrang95
  Top 500
  Female


  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2017
  Tổng số bài viết (234)
  Số điểm: 2190
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 86 lần


  Công ty cho thuê lại văn phòng cần lưu ý gì?

  1/ Có cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh hay không?

  Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì khi có sự thay đổi liên quan đến ngành, nghề kinh doanh thì phải tiến hành thông báo cho Sở kế hoạch đầu tư.

  Tuy nhiên, đối với việc cho thuê lại kho chứa hàng của công ty thì không được xem là thuộc ngành, nghề kinh doanh bất động sản nên công ty không cần phải đăng ký.

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 8 của Luật kinh doanh bất động sản, chỉ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh, nhưng gặp khó khăn hoặc dư thừa diện tích nhà xưởng và cho thuê các diện tích nhà xưởng này thì không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và đăng ký kinh doanh bất động sản. Khi các tổ chức, cá nhân cho thuê nhà xưởng thì phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật đối với hoạt động cho thuê.

  Theo quy định tại Điều 21 và Điều 93 của Luật Nhà ở, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Nhà ở thì được quyền cho thuê nhà ở được tạo lập hợp pháp; pháp luật về nhà ở không có quy định về việc cá nhân cho thuê nhà ở được tạo lập hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình phải thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh bất động sản. Khi cá nhân cho thuê nhà ở thì phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật đối với hoạt động cho thuê.

  Cụ thể vấn đề này được hướng dẫn bởi Công văn 64/BXD-QLN năm 2013 hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

  2/ Xuất hóa đơn như thế nào?

  - Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

  + Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

  “Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào...”

  + Tại điểm a, điểm b, Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc người bán phải lập hóa đơn và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

  “a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

  b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

  Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

  b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

  “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

  Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán...

  Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

  Công ty thuê ký Hợp đồng thuê văn phòng thì doanh nghiệp cho thuê phải lập hóa đơn kê khai, nộp thuế GTGT đối với diện tích văn phòng cho thuê lại theo quy định.

   
  1715 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-