Công trình quan trọng an ninh quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #140686 18/10/2011

  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3772 lần


  Công trình quan trọng an ninh quốc gia

   

  Chào các anh chị! nguyenkhanhchinh có thắc mắc cần được thảo luận như sau:
  Lưới điện trung thế, lưới điện hạ thế có phải là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia không?
  (Cơ quan điều tra nhận định đó là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia).
  Rất vui và cảm ơn các anh/chị phúc đáp!
  Chúc niềm vui, hạnh phúc, thành công!
  Trân trọng./.

  0917 313 339

   
  5879 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #140706   18/10/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22429
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1475 lần


  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
  -------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------

  Số:144/TANDTC-KHXX

  V/v xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

  Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

   

  Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp

  Trong thời gian qua một số Toà án nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn việc xác định công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trong trường hợp khách thể của tội phạm chưa được quy định trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

  Tại mục 2 Công văn số99/TANDTC-KHXX ngày 01-7-2009 của Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn:

  “a. Phải coi “công trình quan trọng về an ninh quốc gia” là "công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”.

  b. Để được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” thì công trình đó phải thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ quy định. Trong trường hợp chưa được quy định trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì chỉ được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ”.

  Do Nghị định số126/2008/NĐ-CP mới được ban hành, cho nên nhiều công trình đủ tiêu chí xác định công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định tại Điều 7 của Nghị định chưa được tiến hành các thủ tục theo quy định tại các điều 9, 10, 11 và 12 của Nghị định để Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, không phải vì lý do này mà không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự. Vì lý do đó tại Công văn số99/TANDTC-KHXX đã hướng dẫn: “Trong trường hợp chưa được quy định trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì chỉ được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ”; cụ thể như sau:

  Theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật tố tụng hình sự thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, trình bày những tình tiết làm sáng tỏ vụ án. Vì vậy, trong trường hợp nêu trên để kết luận điều tra, để ra bản cáo trạng về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự hay không thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Nghị định số126/2008/NĐ-CP hoặc cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định tại Điều 10 của Nghị định kết luận là công trình đó có đủ tiêu chí xác định công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định tại Điều 7 của Nghị định hay không. Nếu kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định hồ sơ là công trình đó có đủ tiêu chí của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và đủ các yếu tố khác cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự. Ngược lại kết luận là công trình đó không đủ tiêu chí của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng đủ các yếu tố khác cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng.

  Đối với Toà án cấp sơ thẩm nếu thụ lý vụ án về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự mà trong thời hạn chuẩn bị xét xử hoặc tại phiên toà xét thấy công trình đó không có trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 179 của Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đối với Toà án cấp phúc thẩm nếu xét thấy Toà án cấp sơ thẩm kết án bị cáo về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự mà công trình đó không có trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định thì về nguyên tắc Toà án cấp phúc thẩm căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 248 và khoản 1 Điều 250 của Bộ luật tố tụng hình sự huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

  Trên đây là ý kiến giải thích, hướng dẫn bổ sung của Toà án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và việc quyết định của Toà án khi thụ lý xét xử các vụ án về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
  - Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết và chỉ đạo thực hiện);
  - Các đơn vị thuộc TANDTC;
  - Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
  - Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;
  - VKSNDTC;
  - Bộ Công an; (để phối hợp)
  - Bộ Quốc phòng;
  - Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC).

  KT. CHÁNH ÁN
  PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
  Đặng Quang Phương

  Cập nhật bởi luatsuchanh ngày 18/10/2011 02:29:20 CH

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
 • #140707   18/10/2011

  luatsuchanh
  luatsuchanh
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/03/2011
  Tổng số bài viết (3107)
  Số điểm: 22429
  Cảm ơn: 296
  Được cảm ơn 1475 lần


  Mình gửi công văn của Tòa án tối cao
  Bạn nguyenkhanhchinh tham khảo nhé!

  Giám đốc Công ty Luật TNHH DC Counsel (Luật Đức Chánh)

  - Trực thuộc đoàn Đoàn Luật sư Tp.Hồ Chí Minh

  Văn phòng: 194C Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (08) 66 540 777 - Email: luatsuchanh@gmail.com - luatsu@luatducchanh.vn

  Yahoo: luatsuchanh - Gtalk: luatsuchanh - Skype: luatsuchanh

  Website: https://dccounsel.vn

  Link tham khảo: http://bit.ly/CtyNuocNgoai - http://bit.ly/KetHonNNgoai - http://bit.ly/PhaplyKhoiNghiep - http://bit.ly/TlapTNHH -

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsuchanh vì bài viết hữu ích
  nguyenkhanhchinh (20/10/2011)
 • #141401   20/10/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3772 lần


  Xin cảm ơn luatsuchanh thật nhiều!

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |