Công nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp

Chủ đề   RSS   
 • #517602 02/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Công nhận trình độ lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp

  Tôi học lớp cử nhân chính trị học tại Học viện báo chí tuyên truyền, khóa học 2013-2016. Tôi được cấp bằng cử nhân và giấy chứng nhận trình độ cao cấp chính trị. Nhưng hiện nay tôi được nghe thông tin là không được ghi trong hồ sơ lý lịch và không được công nhận về trình độ chính trị như trên. hiện tôi là đảng viên và là cán bộ quản lý. tôi xin được giải đáp

   
  6691 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517607   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Nội dung trên anh tham khảo nội dung được đề cập tại Công văn 2045-CV/BTCTW năm 2016 xác định trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành:

  "3. Việc cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cấp trước đây cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên, đúng đối tượng, được cấp có thẩm quyền cử đi học, được công nhận có giá trị tương đương cao cấp lý luận chính trị. Các trường hợp đã được cấp, nhưng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị; các trường hợp này, sau khi học xong, được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

  Từ ngày 01-6-2016, việc cấp giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị đối với học viên học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và chỉ áp dụng cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, tốt nghiệp đại học (văn bằng 2) đối với các chuyên ngành lý luận chính trị (khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học). Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định nội dung, chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ quy trình xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng nêu trên."

  Theo quy định nêu trên thì trường hợp của anh đã được cấp, nhưng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị; các trường hợp này, sau khi học xong, được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

   
  Báo quản trị |  
 • #561874   31/10/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (416)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Cảm ươn bài viết và thong tin của bạn cung cấp tuy nhiên vấn đề ở đây không phải dành cho tất cả đối tượng, mà việc đào tạo này nhằm chọn ra những người có khả năng và nhân tố có thể thực hiệ tiếp lĩnh vực trên, vì các trường hợp đã được cấp, nhưng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị

   
  Báo quản trị |