DanLuat 2015

công nhận hạn mức đất ở

Chủ đề   RSS   
  • #378365 09/04/2015

    công nhận hạn mức đất ở

    gia đình ông H có một thửa đất diện tích 450 m2. Trong đó đất ở 50 m2, đất vườn (CLN) 400 m2. đất thuộc khu vực nông thôn, đã được cấp GCNQSD đất. Theo quy định thì hạn mức đất ở tại khu vực gia đình ông sinh sống là 400 m2/ hộ gia đình. Nay ông H muốn làm thủ tục công nhận hạn mức đất ở thì phải làm như thế nào, mức thuế phải nộp và tiền sử dụng đất nộp như thế nào?

     
    1679 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977

0 Thành viên đang online
-