Con nuôi hưởng toàn bộ di sản

Chủ đề   RSS   
 • #534237 30/11/2019

  Con nuôi hưởng toàn bộ di sản

  Theo quy định Bộ Luật dân sự: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết Như vậy, con nuôi thuộc hàng thừa kế thứ nhất và đương nhiên được hưởng một phần di sản nếu chia theo pháp luật. 

  Trường hợp hàng thừa kế thứ nhất chỉ có mình người con nuôi

  Những người thừa kế theo pháp luật của người chết được chia thành 03 hàng thừa kế. Trong đó, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do: Chết; Không có quyền hưởng di sản; Bị truất quyền hưởng di sản; Từ chối nhận di sản.

  Do đó, nếu cha mẹ nuôi đều chết và hai người không có ai ở hàng thừa kế thứ nhất ngoài người con nuôi và không để lại di chúc cho người nào khác thì người con nuôi sẽ được hưởng toàn bộ di sản thừa kế của cha mẹ nuôi để lại.

  Trường hợp cha mẹ nuôi di chúc toàn bộ di sản cho con nuôi

  Ngoài trường hợp nêu trên thì nếu cha mẹ nuôi lập di chúc để lại toàn bộ di sản của mình cho con nuôi thì người này có quyền được hưởng toàn bộ di sản.

   
  383 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận