Có văn bản hướng dẫn về hợp đồng lao động điện tử nào không?

Chủ đề   RSS   
 • #555670 25/08/2020

  Có văn bản hướng dẫn về hợp đồng lao động điện tử nào không?

  Hiện tại, tại Điều 16 Bộ luật Lao động 2012 đang có hiệu lực, quy định hình thức của hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

  Như vậy căn cứ vào quy định này, hợp đồng lao động phải được ký kết với hình thức là văn bản, chưa công nhận hợp đồng lao động điện tử.

  Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021, tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật lao động 2019 sẽ có hiệu lực pháp luật. Bộ luật này đã có quy định công nhận hình thức hợp đồng lao động điện tử, cụ thể:

  “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.”

  Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005, quy định về hợp đồng là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này, được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử như phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

  Như vậy, hình thức hợp đồng lao động điện tử được quy định tại Bộ luật Lao động 2019. Đối với các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể cho hợp đồng lao động điện tử còn phải đợi các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

   
  502 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555735   26/08/2020

  Giao kết hợp đồng điện tử là sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Lúc này, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng hợp đồng truyền thống.

   
  Báo quản trị |