Có tồn tại thương nhân là cá nhân?

Chủ đề   RSS   
 • #514427 27/02/2019

  Có tồn tại thương nhân là cá nhân?

  Chào các bạn, mình có một thắc mắc như sau: Khoản 1 Điều 6 Luật thương mại 2005 quy định:"Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh".
   

  Chỉ có 2 đối tượng là cá nhân mà mình thấy phù hợp với định nghĩa trên là chủ DN tư nhân và chủ Hộ kinh doanh. Nhưng 2 đối tượng trên khi tiến hành hoạt động thương mại đều phải dưới danh nghĩa của DN tư nhân hay Hộ gia đình. Nên như vậy không thể xem là thương nhân được.

  Liệu đây có phải là một trường hợp luật quy định mang tính hình thức?

   
  714 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận