Có tính khấu hao đối với TSCĐ đem đi cho mượn không?

Chủ đề   RSS   
 • #499706 15/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1118)
  Số điểm: 7405
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 157 lần


  Có tính khấu hao đối với TSCĐ đem đi cho mượn không?

  Doanh nghiệp mình có 1 tài sản cố định và cho khách hàng mượn. Bên mình có làm hợp đồng cho mượn tài sản cố định thời hạn 2 năm sẽ lấy lại. Như vậy chi phí khấu hao trong thời gian cho mượn có được tính vào chi phí được trừ không?

   
  5935 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499717   15/08/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì:

  "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
  ...

  2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
  ...

  e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
  ...

  - Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu."

  Như vậy, nếu như tài sản cố định không phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc các trường hợp nêu trên thì mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN anh nhé.

   
  Báo quản trị |