DanLuat
×

Thêm bình luận

Có thể lấy ngày hết HĐLĐ thử việc vào HĐLĐ chính thức?

(Quang052)

  •  902
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…