DanLuat 2015

Có thể dùng thặng dư vốn cổ phần để trả cổ tức??

Chủ đề   RSS   
 • #368183 19/01/2015

  Có thể dùng thặng dư vốn cổ phần để trả cổ tức??

  Trước hết em xin chào luật sư. Em có một vấn đề thắc mắc rất mong sự giúp đỡ của các luật sư.

  Em đang tìm hiểu về "thặng dư vốn cổ phần" từ nhiều diễn đàn, hầu hết đều nói thặng dư vốn có thể được sử dụng để tăng vốn điều lệ và trả cổ tức. Thông tư chi tiết nhất mà em đọc được là thông tư 19/2003/TT-BTC ban hành năm 2003 lại không hề nhắc đến việc dùng vốn thặng dư để trả cổ tức. Vậy không biết là có văn bản nào quy định việc này không ạ? Rất cảm ơn.

   
  2316 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496307   07/07/2018

  anhh11
  anhh11

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2018
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn, với câu hỏi của bạn, tôi xin đóng góp một số ý kiến để bạn có thể tham khảo:

  1. Cơ sở pháp lý:

  - Luật doanh nghiệp năm 2014;

  - Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003: Hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

  2. Nội dung tư vấn: thặng dư vốn cổ phần có thể trả cổ tức:

  Thặng dư vốn cổ phần hay còn gọi là thặng dư vốn trong công ty cổ phần, đây là khoản chênh lệch mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành. Thặng dư vốn cổ phần được hình thành từ việc phát hành thêm cổ phần và khoản thặng dư này sẽ được chuyển thành cổ phần, kết chuyển vào vồn đầu tư của chủ sở hữu trong tương lai (khoản thặng dư này sẽ không được xem là vốn cổ phần cho tới khi được chuyển đổi thành cổ phần và kết chuyển vào vốn đầu tư của công ty).

  Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

  -   Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2014, tại Điều 132, Khoản 2, quy định về chi trả cổ tức như sau: 

  “1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

  2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

  b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

  c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

  - Và theo Thông tư của Bộ Tài chính số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003, tại tiết  d, điểm 2, phần I:

  “Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Là việc công ty cổ phần sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế được tích luỹ (bao hàm cả nguồn ưu đãi miễn, giảm thuế của nhà nước) để bổ sung tăng vốn điều lệ, đồng thời tăng thêm cổ phần cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông trong doanh nghiệp.”

  Theo như trên,khi công ty cổ phần có nguồn thặng dư mà đã thanh toán hết các nghĩa vụ tài chính, nộp thuế trích lập quỹ dự phòng thì công ty có thể hoặc tăng vốn điều lệ hoặc chi trả cổ tức sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông dưới hình thức cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông theo quy định tại Thông tư 19 này.

  Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi, hy vọng  rằng có thể một phần giúp bạn giải đáp vấn đề mà bạn đang quan tâm.

  Cập nhật bởi anhh11 ngày 07/07/2018 10:17:46 CH
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-