DanLuat
×

Thêm bình luận

Có thể áp dụng THÔNG TƯ 28/2016/TT-BLĐTBXH để xây dựng tiền lương cho Công ty không?

(tanphat_tk)

  •  2348
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…